|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt tháng 10/2023 cao nhất 6,6%/năm

17:05 | 02/10/2023
Chia sẻ
Trong lần cập nhật mới nhất, ngân hàng BaoViet Bank tiếp tục giảm lãi suất tiết kiệm tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, lãi suất được niêm yết cho các kỳ hạn 1 - 36 tháng giảm 0,1 - 0,4 điểm % xuống khoảng 4,4 - 6,6%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 10/2023

Theo khảo sát, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) huy động biểu lãi suất tiền gửi mới trong tháng 10. Trong đó, lãi suất được điều chỉnh giảm 0,1 - 0,4 điểm % tại các kỳ hạn 1 - 36 tháng lĩnh lãi cuối kỳ.

Chi tiết hơn, khách hàng có tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 2 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất ngân hàng 4,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,75%/năm và kỳ hạn 4 - 5 tháng là 4,5%/năm.

Trường hợp có tiền gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn 6 tháng đến 13 tháng, ngân hàng này điều chỉnh giảm 0,4 điểm % cho mỗi kỳ hạn. 

Theo đó, khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 6 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 5,9%/năm. Các kỳ hạn từ 7 tháng đến 8 tháng, ngân hàng Bảo Việt đang quy định chung mức lãi suất là 5,95%/năm. Lãi suất các kỳ hạn 9 - 11 tháng cũng có chung mức lãi suất là 6%/năm. Tương tự, lãi suất tiết kiệm được áp dụng tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng cùng ở mức 6,3%/năm.

So với tháng 9, khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn 15 - 36 tháng sẽ được hưởng chung mức lãi suất là 6,6%/năm (giảm 0,1 điểm %).

Ảnh: Tạp Chí Tài Chính Tiền Tệ

Ngoài ra, ngân hàng BaoViet Bank áp dụng mức lãi suất là 0,3%/năm đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn 7 - 21 ngày hoặc không kỳ hạn.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng điều chỉnh tăng mức lãi suất tiết kiệm cho các hình thức lĩnh lãi khác, cụ thể: Lĩnh lãi định kỳ quý giảm 0,08 - 0,4 điểm % xuống trong khoảng 5,85 - 6,46%/năm; lĩnh lãi định kỳ hàng tháng giảm 0,08 - 0,39 điểm % xuống trong khoảng 4,39 - 6,42%/năm; lĩnh lãi trước giảm 0,07 - 0,38 điểm % xuống trong khoảng 4,36 - 6,09%/năm.

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi trước

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

Không kỳ hạn

 

0,3

   

7 ngày

 

0,3

   

14 ngày

 

0,3

   

21 ngày

 

0,3

   

1 tháng

4,38

4,4

   

2 tháng

4,36

4,4

4,39

 

3 tháng

4,69

4,75

4,73

 

4 tháng

4,43

4,5

4,47

 

5 tháng

4,41

4,5

4,46

 

6 tháng

5,73

5,9

5,82

5,85

7 tháng

5,75

5,95

5,86

 

8 tháng

5,72

5,95

5,85

 

9 tháng

5,74

6

5,88

5,91

10 tháng

5,71

6

5,87

 

11 tháng

5,69

6

5,85

 

12 tháng

5,92

6,3

6,21

6,24

13 tháng

5,89

6,3

6,18

 

15 tháng

6,09

6,6

6,42

6,46

18 tháng

6

6,6

6,36

6,4

24 tháng

5,83

6,6

6,3

6,33

36 tháng

5,5

6,6

6,12

6,15

Nguồn: BaoViet Bank

Lãi suất Tiết kiệm EZ-Saving mới nhất tháng 10/2023

Ngoài ra, ngân hàng Bảo Việt còn triển khai sản phẩm tiết kiệm Ez-Saving cho những khách hàng có nhu cầu, với  mức chênh lệch từ 0,1 - 0,2 điểm %, tùy kỳ hạn so gói thông thường. 

Theo đó, tại sản phẩm tiết kiệm này, lãi suất Ngân hàng Bảo Việt hình thức nhận lãi cuối kỳ cũng giảm tại các kỳ hạn tại hầu hết các kỳ hạn và hiện nằm trong khoảng từ 4,4%/năm đến 6,5%/năm, kỳ hạn áp dụng từ 1 tháng đến 36 tháng.

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

7 ngày

0,3

   

14 ngày

0,3

   

21 ngày

0,3

   

1 tháng

4,4

   

2 tháng

4,4

4,34

 

3 tháng

4,75

4,73

 

4 tháng

4,5

4,47

 

5 tháng

4,5

4,47

 

6 tháng

6,1

6,02

6,05

7 tháng

6,15

5,96

 

8 tháng

6,15

5,96

 

9 tháng

6,3

6,2

6,25

10 tháng

6,2

6,05

 

11 tháng

6,2

6,05

 

12 tháng

6,5

6,3

6,35

13 tháng

6,5

6,35

 

15 tháng

6,5

6,42

6,45

18 tháng

6,5

6,42

6,45

24 tháng

6,5

6,42

6,45

36 tháng

6,5

6,42

6,45

Nguồn: BaoViet Bank

 

Lạc Yên