Kiến thức Kinh tế

Nhãn du lịch xanh cho điểm tham quan du lịch (Tourism green label for tourist sight) là gì?

15:23 | 14/02/2020

Chia sẻ

Nhãn du lịch xanh cho điểm tham quan du lịch (tiếng Anh: Tourism green label for tourist sight) là nhãn hiệu cấp cho các Điểm tham quan du lịch đạt được các qui định của bộ tiêu chí này.
Nhãn du lịch xanh cho điểm tham quan du lịch (Tourism green label for tourist sight) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: vietnamtourism.gov)

Nhãn du lịch xanh cho điểm tham quan du lịch

Khái niệm

Nhãn du lịch xanh cho điểm tham quan du lịch trong tiếng Anh gọi là: Tourism green label for tourist sight.

Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Điểm tham quan du lịch là nhãn hiệu cấp cho các Điểm tham quan du lịch đạt được các qui định của bộ tiêu chí này. 

Điểm tham quan du lịch được cấp Nhãn Du lịch xanh là những điểm có nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, góp phần bảo vệ các di sản, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và phát triển du lịch bền vững. 

Điểm tham quan du lịch là nơi có tài nguyên tự nhiên hoặc nhân văn, có các dịch vụ phục vụ khách du lịch, do tổ chức hoặc cá nhân quản lí, gồm: khu vực tham quan, bãi đỗ xe, khu vệ sinh công cộng. 

Ngoài ra, Điểm tham quan du lịch có thể có thêm dịch vụ ăn uống (nhà hàng), dịch vụ mua sắm (cửa hàng mua sắm), đáp ứng được yêu cầu của khách du lịch. 

Tổ chức đánh giá cấp Chứng nhận Nhãn Du lịch xanh 

Thành lập Hội đồng đánh giá cấp Chứng nhận Nhãn Du lịch xanh trong 2 năm đầu áp dụng cấp thử nghiệm (sau đây gọi là Hội đồng): 

Hội đồng do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thành lập gồm 05 thành viên: 

a) Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Vụ Khách sạn Tổng cục Du lịch. 

b) Các thành viên Hội đồng: 

- Chuyên viên Vụ Lữ hành, Vụ Khách sạn; 

- Đại diện Hiệp hội Lữ hành Việt Nam; 

- Đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- Chuyên gia về môi trường.

Quan điểm áp dụng 

Trong quá trình áp dụng, Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Điểm tham quan du lịch sẽ được sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết để phù hợp với trình độ kĩ thuật, công nghệ và hiểu biết về các vấn đề môi trường của con người. 

Cấu trúc Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Điểm tham quan du lịch 

Bộ tiêu chí gồm 174 tiêu chí, trong đó có 51 tiêu chí bắt buộc và 123 tiêu chí chấm điểm. 

Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Điểm tham quan du lịch được sắp xếp thành 6 nhóm chính: 

+ Nhóm A. Chính sách quản lí và hoạt động phát triển bền vững của đơn vị, gồm 25 tiêu chí, trong đó có 10 tiêu chí bắt buộc và 15 tiêu chí chấm điểm. 

+ Nhóm B. Khu vực tham quan, gồm 11 tiêu chí, trong đó có 6 tiêu chí bắt buộc và 5 tiêu chí chấm điểm. 

+ Nhóm C. Bãi đỗ xe, gồm 7 tiêu chí, trong đó có 2 tiêu chí bắt buộc và 5 tiêu chí chấm điểm. 

+ Nhóm D. Nhà vệ sinh công cộng, gồm 21 tiêu chí, trong đó có 8 tiêu chí bắt buộc và 13 tiêu chí chấm điểm. 

+ Nhóm E. Nhà hàng, gồm 62 tiêu chí, trong đó có 13 tiêu chí bắt buộc và 49 tiêu chí chấm điểm. 

+ Nhóm G. Cửa hàng mua sắm, gồm 48 tiêu chí, trong đó có 12 tiêu chí bắt buộc và 36 tiêu chí chấm điểm.

(Tài liệu tham khảo: Sổ tay Hướng dẫn cấp nhãn du lịch xanh cho điểm tham quan du lịch, Tổng cục Du lịch)

Tuyết Nhi