Kiến thức Kinh tế

Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Cửa hàng mua sắm (Tourism green label for shop) là gì?

11:35 | 14/02/2020

Chia sẻ

Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Cửa hàng mua sắm (tiếng Anh: Tourism green label for shop) là nhãn hiệu cấp cho các Cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch đạt được các qui định của Bộ tiêu chí này.
Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Cửa hàng mua sắm (Green tourism label for shop) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: vietnamtourism.gov)

Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Cửa hàng mua sắm

Khái niệm

Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Cửa hàng mua sắm trong tiếng Anh gọi là: Tourism green label for shop.

Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Cửa hàng mua sắm là nhãn hiệu cấp cho các Cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch đạt được các qui định của Bộ tiêu chí này. 

Cửa hàng mua sắm được cấp Nhãn Du lịch xanh là những cửa hàng có nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, góp phần bảo vệ các di sản, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và phát triển du lịch bền vững.

Cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch (sau đây gọi là Cửa hàng mua sắm) là cửa hàng độc lập, nằm ngoài cơ sở lưu trú du lịch, thực hiện việc bán sản phẩm hàng hoá cho khách du lịch.

Hội đồng đánh giá cấp Chứng nhận Nhãn Du lịch xanh

Thành lập Hội đồng đánh giá cấp Chứng nhận Nhãn Du lịch xanh trong 2 năm đầu áp dụng cấp thử nghiệm (sau đây gọi là Hội đồng): 

Hội đồng do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thành lập gồm 05 thành viên: 

a) Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Vụ Khách sạn Tổng cục Du lịch. 

b) Các thành viên Hội đồng: 

- Chuyên viên Vụ Khách sạn; 

- Đại diện Hiệp hội Khách sạn Việt Nam; 

- Đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- Chuyên gia về môi trường.

Đối tượng áp dụng 

1. Cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch (sau đây gọi là đơn vị) đang hoạt động, kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam tự nguyện áp dụng Nhãn Du lịch xanh. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trình tự, thủ tục đánh giá và cấp thí điểm Chứng nhận Nhãn Du lịch xanh.

Quan điểm áp dụng

Trong quá trình áp dụng, Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Cửa hàng mua sắm (sau đây gọi là Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch xanh cho Cửa hàng mua sắm) sẽ được sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết để phù hợp với trình độ kĩ thuật, công nghệ và hiểu biết về các vấn đề môi trường của con người. 

Cấu trúc Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch xanh cho Cửa hàng mua sắm 

Bộ tiêu chí gồm 72 tiêu chí, trong đó 21 tiêu chí bắt buộc và 51 tiêu chí chấm điểm. 

Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch xanh cho Cửa hàng mua sắm gồm 6 nhóm: A, B, C, D, E, G và mỗi mục có các tiêu chí (A1, A2, B1, B2…) làm rõ nội dung, đánh giá chi tiết hơn yêu cầu của mục. 

Cụ thể như sau: 

+ Nhóm A. Chính sách quản lí và hoạt động phát triển bền vững của Cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch gồm 28 tiêu chí, trong đó có 8 tiêu chí bắt buộc và 20 tiêu chí chấm điểm. 

+ Nhóm B. Tiết kiệm năng lượng, gồm 14 tiêu chí, trong đó có 4 tiêu chí bắt buộc và 10 tiêu chí chấm điểm. 

+ Nhóm C. Tiết kiệm nước, gồm 7 tiêu chí, trong đó có 1 tiêu chí bắt buộc và 6 tiêu chí chấm điểm. 

+ Nhóm D. Sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường và bán sản phẩm xanh, gồm 11 tiêu chí, trong đó có 3 tiêu chí bắt buộc và 8 tiêu chí chấm điểm. 

+ Nhóm E. Xử lí và hạn chế chất thải, gồm 6 tiêu chí, trong đó có 1 tiêu chí bắt buộc và 5 tiêu chí chấm điểm. 

+ Nhóm G. Giảm thiểu sự ô nhiễm và sử dụng hóa chất thân thiện với môi trường gồm 6 tiêu chí, trong đó có 4 tiêu chí bắt buộc và 2 tiêu chí chấm điểm.

(Tài liệu tham khảo: Sổ tay Hướng dẫn cấp nhãn du lịch xanh cho cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch, Tổng cục Du lịch)

Tuyết Nhi