Kiến thức Kinh tế

Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Điểm dừng chân phục vụ khách du lịch là gì?

12:04 | 14/02/2020

Chia sẻ

Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Điểm dừng chân phục vụ khách du lịch (tiếng Anh: Tourism green label for tourist rest place) là nhãn hiệu cấp cho các Điểm dừng chân đạt được các qui định của bộ tiêu chí này.
Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Điểm dừng chân phục vụ khách du lịch là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: vietnamtourism.gov)

Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Điểm dừng chân phục vụ khách du lịch

Khái niệm

Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Điểm dừng chân phục vụ khách du lịch trong tiếng Anh gọi là: Tourism green label for tourist rest place.

Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Điểm dừng chân phục vụ khách du lịch là nhãn hiệu cấp cho các Điểm dừng chân đạt được các qui định của bộ tiêu chí này. 

Điểm dừng chân được cấp Nhãn Du lịch xanh là những điểm có nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường (BVMT), sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, góp phần bảo vệ các di sản, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và phát triển du lịch bền vững. 

Điểm dừng chân phục vụ khách du lịch (sau đây gọi là Điểm dừng chân) là nơi nghỉ cho khách đi đường trong một khoảng thời gian ngắn, có bãi đỗ xe, khu vệ sinh công cộng. Ngoài ra, có thể có thêm dịch vụ ăn uống (nhà hàng), dịch vụ mua sắm (cửa hàng mua sắm), đáp ứng được yêu cầu của khách du lịch. 

Tổ chức đánh giá cấp Chứng nhận Nhãn Du lịch xanh 

1. Thành lập Hội đồng đánh giá cấp Chứng nhận Nhãn Du lịch xanh trong 2 năm đầu áp dụng cấp thử nghiệm (sau đây gọi là Hội đồng): 

Hội đồng do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thành lập gồm 05 thành viên: 

a) Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Vụ Khách sạn Tổng cục Du lịch. 

b) Các thành viên Hội đồng: 

- Chuyên viên Vụ Khách sạn; 

- Đại diện Hiệp hội Khách sạn Việt Nam; 

- Đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- Chuyên gia về môi trường.

Quan điểm áp dụng

Trong quá trình áp dụng, Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Điểm dừng chân (sau đây gọi là Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch xanh cho Điểm dừng chân) sẽ được sửa đổi, bổ sung khi cần thiết để phù hợp với trình độ kĩ thuật, công nghệ và hiểu biết về các vấn đề môi trường của con người. 

Cấu trúc Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch xanh cho Điểm dừng chân 

Bộ tiêu chí gồm 168 tiêu chí, gồm tiêu chí bắt buộc và tiêu chí chấm điểm. 

- Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch xanh cho Điểm dừng chân được sắp xếp thành 5 nhóm chính: A; B; C; D; E. Mỗi nhóm có các mục cụ thể (A1, A2…; B1, B2…) và mỗi mục có các tiêu chí làm rõ nội dung, đánh giá chi tiết hơn yêu cầu của mục. 

Cụ thể như sau: 

+ Nhóm A. Chính sách quản lí, bảo vệ môi trường và hoạt động phát triển bền vững của Điểm dừng chân, gồm 19 tiêu chí, trong đó có 6 tiêu chí bắt buộc và 13 tiêu chí chấm điểm. 

+ Nhóm B. Nhà vệ sinh công cộng, gồm 25 tiêu chí, trong đó có 8 tiêu chí bắt buộc và 17 tiêu chí chấm điểm. 

+ Nhóm C. Bãi đỗ xe, gồm 8 tiêu chí, trong đó có 2 tiêu chí bắt buộc và 6 tiêu chí chấm điểm. 

+ Nhóm D. Nhà hàng, gồm 65 tiêu chí, trong đó có 16 tiêu chí bắt buộc và 49 tiêu chí chấm điểm. 

+ Nhóm E. Cửa hàng mua sắm, gồm 51 tiêu chí, trong đó có 14 tiêu chí bắt buộc và 37 tiêu chí chấm điểm.

(Tài liệu tham khảo: Sổ tay Hướng dẫn cấp nhãn du lịch xanh cho điểm dừng chân phục vụ khách du lịch, Tổng cục Du lịch, 2013)

Tuyết Nhi