Hàng hóa

Một số qui định khi thâm nhập thị trường gạo của Australia

08:55 | 01/04/2020

Chia sẻ

(Ảnh minh họa. Nguồn: freepik)

Australia là một quốc gia có ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng, các qui định kiểm dịch của nước này cũng rất chặt chẽ.

Qui định nhập khẩu gạo vào Australia

Tất cả loại thực vật nhập khẩu vào Australia, cho dù tươi hoặc không, hay như gỗ và tất cả những vật phẩm làm từ gỗ, tre đều phải được kiểm dịch và phải chuyển đến cơ quan kiểm dịch thực vật. 

Những sản phẩm nhập khẩu bị phát hiện có nhiễm khuẩn sẽ phải được xử lí, tiêu hủy hoặc gửi trả lại bằng chi phí của chủ hàng. Một số loại cây cảnh, hạt, rau quả tươi, phải được cấp phép trước khi nhập khẩu.

Thương vụ Việt Nam tại Australia tổng hợp một số qui định chính về kiểm dịch đối với mặt hàng gạo. Điều kiện nhập khẩu đối với mặt hàng gạo cụ thể như sau:

1. Không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của Bộ Nông Nghiệp Australia.

2. Các qui định này áp dụng đối với các lô hàng sản phẩm gạo trắng hoặc gạo lứt đã được xử lí và đóng gói. Các sản phẩm gạo trên phải được bảo quản ổn định ở nhiệt độ phòng ít nhất là 6 tháng. Nếu các sản phẩm không đáp ứng được các yêu cầu này thì có thể sẽ phải nộp giấy phép nhập khẩu.

3. Gạo phải được xử lí và đóng gói thương mại.

4. Các sản phẩm gạo phải được bảo quản ổn định và đặt vào trong các thùng hàng kín như là:

- Hộp kim loại.

- Lọ thủy tinh hoặc chai có nắp vặn.

- Thùng nhựa được niêm phong ở nắp.

- Thùng carton vô trùng.

- Túi đóng gói vô trùng (retort).

- Đóng hộp.

5. Lô hàng phải được xử lí và đóng gói thương mại, niêm phong kín, vô trùng và bảo quản ổn định ít nhất 6 tháng. Các nhà nhập khẩu phải đưa ra được tờ khai của nhà sản xuất, hóa đơn, vận đơn, vận đơn hàng không, danh sách chi tiết sản phẩm hoặc nhãn hàng hóa thực phẩm. 

Cần đưa ra những bằng chứng rằng hàng hóa đã được xử lí và đóng gói thương mại, được đưa vào trong các thùng kín có niêm phong và bảo quản ở nhiệt độ phòng ít nhất 6 tháng.

6. Những sản phẩm này chỉ được sử dụng cho con người và không được bán hay sử dụng để làm thức ăn cho gia súc hay các mục đích nông nghiệp.

7. Một khi các yêu cầu an toàn sinh học đã được đáp ứng, các nhà nhập khẩu có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các thực phẩm nhập khẩu tuân thủ Đạo luật Kiểm soát nhập khẩu thực phẩm năm 1992.

8. Theo qui định về áp dụng các loại phí an toàn sinh học 2016 và Phần 2, Chương 9 của qui định an toàn sinh học 2016, tất cả các phí dịch vụ có thể được trả cho Bộ Nông nghiệp Australia. 

Danh sách chi tiết tất cả các loại phí được áp dụng có thể xem tại địa chỉ website sau: http://www.agriculture.gov.au/fees/charging-guidelines 

9.  Các yêu cầu về thông tin phi hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu cũng được áp dụng.

Bao bì, kệ hàng hoặc các vật chèn lót bằng gỗ gắn với lô hàng có thể bị kiểm tra và xử lí tại cửa đến, trừ khi có bằng chứng đầy đủ về việc xử lí được Bộ Nông nghiệp chấp nhận.

Những thay đổi đối với các quy định kiểm dịch do Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước của Úc thông báo tại chuyên mục Cảnh báo các điều kiện nhập khẩu liên quan đến an toàn sinh học trên trang web:

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/

Hệ thống cảnh báo các điều kiện nhập khẩu đăng tải các thông báo về những vấn đề hiện tại và những thay đổi lớn đối với các quy định về nhập khẩu. Hệ thống này bao gồm các điều kiện nhập khẩu đối với hơn 20.000 thực vật, động vật, vi khuẩn, khoáng sản và các sản phẩm từ con người. Các thông tin này thường xuyên được cập nhật.

Phùng Nguyệt