Hàng hóa

Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Australia

21:35 | 25/03/2020

Chia sẻ

Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Australia được kí kết với mong muốn thúc đẩy, mở rộng hơn nữa quan hệ thương mại và hợp tác kinh tế cùng có lợi giữa hai nước.
Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Australia - Ảnh 1.

(Nguồn: VGP)

Thông tin cơ bản về Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Australia

Thời gian kí kết: 14/6/1990.

Nơi kí kết: Hà Nội.

Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Australia được kí kết với mong muốn thúc đẩy, mở rộng hơn nữa quan hệ thương mại và hợp tác kinh tế cùng có lợi giữa hai nước.

Mục tiêu của Hiệp định 

- Tạo khuôn khổ để tăng cường sự tham gia của các xí nghiệp và tổ chức hai nước, vào việc hợp tác song phương về kinh tế, thương mại, khoa học và công nghiệp. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định các cơ hội đầu tư và thương mại cụ thể ở cả hai nước.

- Khuyến khích việc hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực hai bên đều quan tâm. 

- Khuyến khích việc mở rộng hợp tác về tài chính và ngân hàng. 

Hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghiệp 

- Xác định các dự án cụ thể và các cơ hội khác về hợp tác kinh tế, đầu tư trong kinh doanh buôn bán và chuyển giao công nghệ mới ở nước mình, quan tâm đặc biệt đến khả năng chuyên môn, lợi ích của các xí nghiệp và tổ chức hữu quan ở nước kia. 

- Xúc tiến và hỗ trợ các đoàn thương mại, marketing, các liên kết kinh doanh và tổ chức, các sáng kiến khác và các cuộc tiếp xúc của các bạn hàng thương mại. 

- Khuyến khích các xí nghiệp, tổ chức của nước bên kia tổ chức triển lãm, hội chợ và các hoạt động xúc tiến khác. 

- Khuyến khích việc thăm viếng, trao đổi các đoàn và chuyên gia của các xí nghiệp quốc doanh, thương nghiệp, các viện nghiên cứu, các cơ sở kinh tế hữu quan và các tổ chức thích hợp khác. 

- Xem xét các trở ngại đối với buôn bán có thể cản trở việc thực hiện những mục tiêu của Hiệp định này.

- Khuyến khích việc chuyển giao kĩ thuật và qui trình công nghệ mới để thúc đẩy quá trình thích nghi,cải tiến các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới. 

- Khuyến khích việc thành lập các tổ chức tư vấn, liên doanh và hợp tác khác giữa các xí nghiệp ở hai nước. 

- Trao đổi ý kiến và thông tin thông qua các hình thức thích hợp về việc hình thành, thúc đẩy hợp tác khoa học và kĩ thuật trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, nhất là các lĩnh vực có liên quan đến phát triển kinh tế và xã hội.

- Xác định các hình thức hợp tác khác có thể thích hợp với cả hai bên.

Trao đổi thông tin

Các bên sẽ trao đổi thông tin kịp thời có liên quan đến: 

- Những chiến lược, ưu tiên, kế hoạch và dự báo kinh tế quốc dân, các chủ trương quan trọng khác và các bước phát triển tác động đến thương mại giữa hai nước.

- Những luật pháp, pháp qui và tập quán của mỗi nước có liên quan đến thương mại và hợp tác kinh tế giữa hai nước, hoặc có liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu của Hiệp định này. 

- Lợi ích của các xí nghiệp và tổ chức thương mại ở nước mình đối với việc xuất, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ. 

- Những cơ hội hợp tác kinh tế và đầu tư trong kinh doanh buôn bán ở nước mình, quan tâm đặc biệt đến khả năng chuyên môn và lợi ích của các xí nghiệp và tổ chức hữu quan ở nước kia. 

Khi cần thiết, các bên sẽ nhanh chóng thông báo những tin tức như vậy cho các xí nghiệp và tổ chức thương mại có liên quan ở nước mình biết.

Chi tiết về Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Australia

Phùng Nguyệt