Tài chính

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 10/2019: Cao nhất là 8,4%/năm

10:16 | 03/10/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất tiết kiệm tại quầy cao nhất của VPBank là 8,4%/năm áp dụng tại sản phẩm tiết kiệm phát lộc kì hạn 24 tháng với số tiền gửi từ 10 tỉ đồng trở lên.

Cuối tháng 9, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã công bố biểu lãi suất mới với lãi suất tiết kiệm thường các kì hạn từ 1 tháng - 36 tháng dao động từ 5,2% - 8,0%/năm. 

Các mức lãi suất tiền gửi khác nhau theo bậc thang số tiền gửi. Cụ thể, VPBank có các mức gửi như: dưới 300 triệu đồng; từ 300 triệu đến dưới 1 tỉ đồng; từ 1 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng, từ 5 tỉ đồng đến dưới 10 tỉ đồng và từ 10 tỉ đồng trở lên. Chênh lệch lãi suất theo từng mức gửi vào khoảng 0,1 điểm %.

Với hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất tiết kiệm thường cao hơn biểu lãi suất tại quầy 0,1 điểm %.

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 10/2019

Screen Shot 2019-10-03 at 10

Nguồn: VPBank

Đối với sản phẩm tiết kiệm phát lộc, lãi suất được công bố ở mức cao hơn dao động từ 5,2% - 8,4%/năm. Mức lãi suất tiết kiệm tại quầy cao nhất của VPBank là 8,4%/năm áp dụng tại sản phẩm tiết kiệm phát lộc kì hạn 24 tháng với số tiền gửi từ 10 tỉ đồng trở lên.

Lãi suất các kì hạn từ 12 tháng trở lên ở sản phẩm này đều cao hơn lãi suất cùng kì hạn của hình thức tiết kiệm thường của VPBank khoảng 0,1 điểm %.

Ngoài các sản phẩm huy động trên, VPBank cũng có rất nhiều hình thức gửi tiết kiệm khác như tiết kiệm trực tuyến, gửi góp Easy Savings, tiết kiệm gửi góp Dream Savings, bảo toàn thịnh vượng, bảo chứng thấu chi, tiết kiệm An Thịnh Vượng, tiết kiệm Tài Lộc Thịnh Vượng...

Biểu lãi suất tiết kiệm phát lộc thịnh vượng đầu tháng 10/2019 

Screen Shot 2019-10-03 at 10

Nguồn: VPBank

Trúc Minh