Tài chính

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 11/2019: Giảm lãi suất kì hạn 6 tháng

15:02 | 08/11/2019

Chia sẻ

Lãi suất tiền gửi kì hạn 6 tháng đã được VPBank điều chỉnh giảm nhẹ 0,1 điểm % xuống còn 7,2% - 7,5%/năm tuỳ theo số tiền gửi. Mức lãi suất huy động cao nhất tại VPBank hiện tại là 8,4%/năm.

Ngày 31/10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã thay đổi biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm với việc điều chỉnh giảm 0,1 điểm % lãi suất ở kì hạn 6 tháng.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm thường tại quầy kì hạn 6 tháng dao động từ 7,2% - 7,5%/năm tuỳ theo số tiền gửi thay vì mức 7,3% - 7,6%/năm trước đó.

Theo biểu lãi suất được khảo sát tại thời điểm hiện tại, lãi suất tiền gửi có kì hạn ngắn từ 1- 3 tuần là 1%/năm; lãi suất kì hạn 1 - 2 tháng là 5,2% - 5,5%/năm; kì hạn 3- 5 tháng là 5,3% - 5,5%/năm; kì hạn 7 - 8 tháng là 7% - 7,3%/năm; kì hạn 9 - 11 tháng là 7,1%- 7,4%/năm; kì hạn 12 - 13 tháng là 7,25% - 7.35%/năm....

Mức lãi suất cao nhất đối với hình thức gửi thông thường tại quầy là 8%/năm áp dụng với kì hạn 24 tháng với số tiền gửi từ 5 tỉ đồng trở lên.

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 11/2019

Screen Shot 2019-11-08 at 14

Nguồn: VPBank

Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất nhỉnh cao hơn tại quầy 0,1 điểm %.

Screen Shot 2019-11-08 at 14

Nguồn: VPBank

Bên cạnh đó, VPBank còn nhiều sản phẩm tiền gửi khác nhau như: Tiết kiệm an thịnh vượng, tiết kiệm phát lộc thịnh vượng, tiết kiệm bảo toàn thịnh vượng, tiết kiệm gửi góp Dream Savings, bảo toàn thịnh vượng, bảo chứng thấu chi,...

Mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại VPBank xuất hiện tại sản phẩm tiết kiệm phát lộc thịnh vượng. Mức lãi cao nhất tại quầy là 8,4%/năm áp dụng với kì hạn 24 tháng và số tiền gửi từ 10 tỉ đồng trở lên.

Lãi suất các kì hạn từ 12 tháng trở lên ở sản phẩm này đều cao hơn lãi suất cùng kì hạn của hình thức tiết kiệm thường của VPBank khoảng 0,1 điểm %.

Screen Shot 2019-11-08 at 14

Screen Shot 2019-11-08 at 14

Nguồn: VPBank

Trúc Minh