Tài chính

Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 10: Lãi suất cao nhất là 7,8%/năm

06:28 | 02/10/2019

Chia sẻ

Đầu tháng 10, Techcombank đã thực hiện điều chỉnh nhiều mức lãi suất ở các kì hạn khác nhau. Mức lãi suất cao nhất được nâng lên 7,8%/năm áp dụng tại kì hạn gửi 12 tháng và số tiền gửi lớn từ 999 tỉ đồng trở lên.

Ngay từ ngày đầu tháng 10, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã thực hiện áp dụng biểu lãi suất mới với việc điều chỉnh lãi suất ở một số kì hạn. 

Với sản phẩm tiết kiệm phổ biến, Techcombank chia lãi suất theo số tiền gửi gồm: dưới 1 tỉ đồng, từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ đồng và từ 3 tỉ đồng trở lên. Mức chênh lệch giữa các khung số tiền thường là 0,1 điểm %.

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được tại Techcombank là 7,8%/năm được áp dụng tại kì hạn gửi 12 tháng và số tiền gửi lớn từ 999 tỉ đồng trở lên. Với số tiền gửi nhỏ hơn, lãi suất cao nhất áp dụng là 7,1%/năm tại kì hạn 12 tháng với số tiền gửi từ 3 tỉ đồng trở lên và không được tất toán trước hạn đối với khách hàng thường và 18 tháng đối với khách hàng ưu tiên.

Biểu lãi suất ngân hàng Techcombank - Tiết kiệm thường

Screen Shot 2019-10-02 at 06

Nguồn: Techcombank

Theo biểu lãi suất tiết kiệm hình thức phát lộc ngày 1/10, lãi suất tiền gửi các kì hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng dao động từ 4,7% - 7,1%/năm, lĩnh lãi cuối kì. 

Lãi suất tại nhiều kì hạn được điều chỉnh giảm từ 0,1 - 0,2 điểm %. Riêng lãi suất tiền gửi kì hạn 18 tháng được điều chỉnh từ 7%/năm được phân thành từ 6,9 - 7,1%/năm theo các mức tiền gửi khác nhau.

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được điều chỉnh tăng từ 7%/năm lên 7,1%/năm, được áp dụng tại kì hạn gửi 18 tháng và số tiền gửi từ 3 tỉ trở lên. Riêng đối với nhóm khách hàng ưu tiên lãi suất cao nhất được áp dụng với sản phẩm này lên tới 7,4% cũng với số tiền gửi từ 3 tỉ đồng.

Lãi suất tiền gửi không kì hạn cũng được nâng từ 0% lên 0,3%/năm.

Với các khách hàng từ 50 tuổi trở lên sẽ được ưu đãi cộng thêm 0,1 - 0,2 điểm% lãi suất tuỳ từng kì hạn. 

Biểu lãi suất ngân hàng Techcombank - Tiết kiệm phát lộc

Screen Shot 2019-10-02 at 06

Nguồn: Techcombank

Trúc Minh