Kiến thức Kinh tế

Hoạt động kinh tế phi thị trường (Non-market economic activity) là gì?

15:15 | 29/10/2019

Chia sẻ

Hoạt động kinh tế phi thị trường (tiếng Anh: Non-market economic activity) là khái niệm dùng để chỉ các hoạt động kinh tế về cơ bản là hợp pháp, nhưng không được ghi chép và tổng hợp trong các khoản thu nhập quốc dân của một nước.
Non-market economic activity

Hình minh họa.

Hoạt động kinh tế phi thị trường (Non-market economic activity)

Định nghĩa

Hoạt động kinh tế phi thị trường trong tiếng Anh là Non-market economic activity

Hoạt động kinh tế phi thị trường là khái niệm dùng để chỉ các hoạt động kinh tế về cơ bản là hợp pháp, nhưng không được ghi chép và tổng hợp trong các khoản thu nhập quốc dân của một nước.

Một số lao động và các đầu vào khác sử dụng trong các hoạt động không được trả tiền cho công việc đã làm và vì vậy không được ghi chép.

Ví dụ

- Những ví dụ về loại hoạt động này là nấu nướng trong gia đình, việc làm vệ sinh nhà ở của các bà nội trợ, hoạt động từ thiện không được trả tiền của các tổ chức tình nguyện... Chúng không được ghi chép và tổng hợp vì không tạo ra các luồng thu nhập tương ứng.

- Việc bỏ qua các hoạt động này gây ra những khó khăn cho sự so sánh quốc tế đối với các chỉ tiêu về tổng thu nhập quốc dân, ít nhất là vì khu vực nông thôn có xu hướng tự cung tự cấp nhiều hơn trong khi khu vực thành thị có xu hướng mua mọi thứ mà họ cần.

Sự khác biệt giữa hoạt động thị trường và hoạt động phi thị trường

Hoạt động thị trường

- Các hoạt động thị trường liên quan đến các hoạt động được thực hiện về cơ bản phục vụ cho mục đích bán hàng trên thị trường và bao gồm tiền công hoặc lợi nhuận. Nói một cách đơn giản, động cơ chính của việc thực hiện các hoạt động thị trường đó là kiếm lợi nhuận bằng cách bán sản phẩm trên thị trường.

- Hoạt động thị trường bao gồm sản xuất hàng hóa và dịch vụ, bao gồm cả các dịch vụ của Chính phủ.

- Ví dụ: một người cung cấp rau bán rau, cửa hàng bán đồ tạp hóa, hiệu giày bán giày...

Hoạt động phi thị trường

- Các hoạt động phi thị trường là những hoạt động chủ yếu được thực hiện cho mục đích tự tiêu dùng. Những hoạt động này không mang lại lợi nhuận vì chúng phục vụ mục đích tự tiêu dùng.

- Sản phẩm của các hoạt động phi thị trường không phải để bán trên thị trường cũng không phải để kiếm lợi nhuận.

- Ví dụ: Một nông dân canh tác chủ yếu cho bản thân và gia đình chứ không phải để kiếm lợi nhuận.

(Tài liệu tham khảo: Từ điển Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; What is the difference between non-market and market activities?, Quora)

Minh Lan