|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

hiệp định thương mại

Hiệp định về Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Cuba

Hiệp định về Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Cuba

Hiệp định về Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Cuba được kí kết với mong muốn củng cố và phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước.
Hàng hóa -23:43 | 06/03/2020
Hiệp định về Hợp tác Kinh tế và Thương mại giữa Việt Nam và Peru

Hiệp định về Hợp tác Kinh tế và Thương mại giữa Việt Nam và Peru

Quan hệ hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Peru còn rất khiêm tốn so với tiềm năng. Tuy nhiên sau khi CPTPP đi vào thực thi, cơ hội đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường này rất lớn.
Hàng hóa -22:56 | 06/03/2020
Hiệp định Thương mại và Mậu dịch giữa Việt Nam và Canada

Hiệp định Thương mại và Mậu dịch giữa Việt Nam và Canada

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Canada được kí kết với mong muốn đẩy mạnh, đồng thời tạo thuận lợi cho việc phát triển thương mại và mậu dịch giữa Việt Nam và Canada vì thuận lợi chung.
Hàng hóa -18:40 | 06/03/2020
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Mỹ

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Mỹ

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Mỹ được kí kết với mong muốn thiết lập, phát triển quan hệ kinh tế thương mại bình đẳng và cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau.
Hàng hóa -18:21 | 06/03/2020
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sỹ

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sỹ

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sỹ được kí kết với lòng mong muốn phát triển, mở rộng quan hệ trao đổi thương mại và kinh tế giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.
Hàng hóa -04:32 | 06/03/2020
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Ukraine

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Ukraine

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Ukraine được kí kết nhằm mục đích tăng cường, phát triển hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Ukraine.
Hàng hóa -00:23 | 06/03/2020
Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Argentina

Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Argentina

Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Argentina được kí kết với mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư của các nhà đầu tư của một nước trên lãnh thổ của nước kia.
Hàng hóa -02:22 | 05/03/2020
Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Thụy Điển

Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Thụy Điển

Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Thụy Điển được kí kết với mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế, vì lợi ích của hai nước và tạo điều kiện thuận lợi, thỏa đáng cho đầu tư của nhà đầu tư nước này trên lãnh thổ nước kia.
Hàng hóa -12:49 | 03/03/2020
Hiệp định về Hợp tác Kinh tế và Thương mại giữa Việt Nam và Argentina

Hiệp định về Hợp tác Kinh tế và Thương mại giữa Việt Nam và Argentina

Hiệp định về Hợp tác Kinh tế và Thương mại giữa Việt Nam và Argentina được kí kết với mong muốn phát triển quan hệ thương mại của hai nước, trên cơ sở những nguyên tắc tối huệ quốc và đãi ngộ quốc dân.
Hàng hóa -05:19 | 03/03/2020
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Thụy Sỹ

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Thụy Sỹ

Việt Nam và Thụy Sỹ mong muốn kí kết một Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.
Hàng hóa -04:52 | 03/03/2020
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Sri Lanka

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Sri Lanka

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Sri Lanka được kí kết với mong muốn tăng cường và phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Sri Lanka, trên nguyên tắc bình đẳng và hai bên cùng có lợi.
Hàng hóa -22:00 | 12/02/2020
Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Singapore

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Singapore

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Singapore được kí kết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore.
Hàng hóa -17:19 | 11/02/2020
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia tạo khuôn khổ pháp lí cho việc hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế Malaysia trong quản lí thuế quốc tế, nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.
Hàng hóa -13:33 | 02/02/2020
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Lebanon

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Lebanon

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Lebanon được kí kết với mong muốn củng cố và tăng cường các quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Lebanon trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau.
Hàng hóa -18:39 | 01/02/2020
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Mông Cổ

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Mông Cổ

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Mông Cổ được kí kết nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại và hợp tác kinh tế giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.
Hàng hóa -18:34 | 01/02/2020