|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Thụy Sỹ

04:52 | 03/03/2020
Chia sẻ
Việt Nam và Thụy Sỹ mong muốn kí kết một Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Thụy Sỹ - Ảnh 1.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Thụy Sỹ. (Ảnh minh họa. Nguồn: Smart Cities)

Thông tin cơ bản về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Thụy Sỹ

Thời gian kí kết: 6/5/1996.

Nơi kí kết: Hà Nội. 

Việt Nam và Thụy Sỹ mong muốn kí kết một Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

Phạm vi áp dụng Hiệp định

Hiệp định này được áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai Nước kí kết. 

Các loại thuế bao gồm trong hiệp định 

1. Hiệp định này áp dụng đối với các loại thuế do một Nước kí kết hoặc các cơ quan chính quyền cơ sở, hay chính quyền địa phương của Nước đó, đánh vào thu nhập và tài sản bất kể hình thức áp dụng của các loại thuế đó như thế nào. 

2. Tất cả các loại thuế thu trên tổng thu nhập, tổng tài sản hoặc những phần của thu nhập hay tài sản, bao gồm các khoản thuế đối với lợi nhuận từ việc chuyển nhượng động sản hoặc bất động sản, các loại thuế đánh trên tổng số tiền lương hoặc tiền công do xí nghiệp chi trả, cũng như các loại thuế đánh trên phần trị giá tài sản tăng thêm đều được coi là thuế đánh vào thu nhập và tài sản. 

3. Những loại thuế hiện hành được áp dụng trong Hiệp định

Tại Việt nam 

- Thuế thu nhập cá nhân.

- Thuế lợi tức.

- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Tại Thụy sĩ

Các loại thuế Liên bang, thuế bang và thuế phường xã đánh trên:

- Thu nhập (tổng thu nhập, thu nhập từ lao động, thu nhập từ tài sản, các khoản lợi tức công và thương nghiệp, lợi tức chuyển nhượng tài sản và các khoản thu nhập khác).

- Tài sản (tổng tài sản, động sản và bất động sản, tài sản kinh doanh, vốn nhận góp và các khoản vốn dự phòng, và các loại tài sản khác).

4. Hiệp định này cũng sẽ được áp dụng cho các loại thuế có tính chất tương tự, hay về căn bản giống như các loại thuế trên ban hành sau ngày kí Hiệp định này để bổ sung, hoặc thay thế các loại thuế hiện hành. Các nhà chức trách có thẩm quyền của hai Nước kí kết sẽ thông báo cho nhau biết những thay đổi cơ bản trong luật thuế của từng Nước.

Cơ sở thường trú

Cơ sở thường trú có nghĩa là một cơ sở kinh doanh cố định, mà qua đó xí nghiệp thực hiện toàn bộ hay một phần hoạt động kinh doanh của mình. 

Cơ sở thường trú chủ yếu bao gồm: 

- Trụ sở điều hành.

- Chi nhánh. 

- Văn phòng.

- Nhà máy.

- Xưởng.

- Mỏ, giếng dầu hoặc khí, mỏ đá hoặc bất kì địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên nào khác. 

Cơ sở thường trú cũng bao gồm:

- Ðịa điểm xây dựng, công trình xây dựng lắp đặt hoặc lắp ráp hay các hoạt động giám sát liên quan đến các công trình hay địa điểm trên, nhưng chỉ khi địa điểm, công trình hay các hoạt động kéo dài trong giai đoạn trên 6 tháng.

- Việc cung cấp các dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn của một xí nghiệp, thông qua các nhân viên hay cá nhân khác được xí nghiệp giao thực hiện các hoạt động trên, nhưng chỉ khi các hoạt động mang tính chất nêu trên diễn ra trong một giai đoạn hay nhiều giai đoạn gộp lại hơn 6 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng. 

Chi tiết về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Thụy Sỹ

Phùng Nguyệt