Hàng hóa

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Luxembourg

00:35 | 27/02/2020

Chia sẻ

Việt Nam và Luxembourg mong muốn kí kết một Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần, ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Luxembourg - Ảnh 1.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Luxembourg. (Ảnh minh họa. Nguồn: freepik)

Thông tin cơ bản về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Luxembourg

Thời gian kí kết: 4/3/1996

Nơi kí kết: Hà Nội, Việt Nam.

Việt Nam và Luxembourg mong muốn kí kết một Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần, ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.

Phạm vi áp dụng Hiệp định

Hiệp định này áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai nước.

Các loại thuế bao gồm trong Hiệp định

1. Hiệp định này áp dụng đối với các loại thuế do một Nước kí kết hoặc các cơ quan chính quyền cơ sở, hay chính quyền địa phương của Nước đó, đánh vào thu nhập và tài sản bất kể hình thức áp dụng của các loại thuế đó như thế nào. 

2. Tất cả các loại thuế thu trên tổng thu nhập, tổng tài sản hoặc những phần của thu nhập hay tài sản bao gồm các khoản thuế đối với lợi nhuận từ việc chuyển nhượng động sản hoặc bất động sản, các loại thuế đánh trên tổng số tiền lương hoặc tiền công do xí nghiệp chi trả, cũng như các loại thuế đánh trên phần trị giá tăng thêm của tài sản đều được coi là thuế đánh vào thu nhập và tài sản. 

3. Những loại thuế hiện hành được áp dụng trong Hiệp định

Tại Việt Nam 

- Thuế thu nhập cá nhân. 

- Thuế lợi tức. và 

- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. 

Tại Luxembourg  

- Thuế thu nhập đối với cá nhân. 

- Thuế công ty.

- Thuế thu trên tiền thù lao của giám đốc công ty. 

- Thuế tài sản.

- Thuế kinh doanh địa phương.

4. Hiệp định này cũng sẽ được áp dụng cho các loại thuế có tính chất tương tự, hay về căn bản giống như các loại thuế trên ban hành sau ngày kí Hiệp định này bổ sung, hoặc thay thế các loại thuế hiện hành. Các nhà chức trách có thẩm quyền của hai nước kí kết sẽ thông báo cho nhau biết những thay đổi cơ bản trong luật thuế của từng Nước.

Các biện pháp xóa bỏ việc đánh thuế hai lần

1. Tại Việt Nam

a. Trường hợp một đối tượng cư trú của Việt Nam có thu nhập, lợi tức hay lợi tức từ chuyển nhượng tài sản dựa theo luật của Luxembourg và phù hợp với Hiệp định này, có thể bị đánh thuế tại Luxembourg. 

Việt Nam sẽ cho phép khấu trừ vào thuế đánh trên thu nhập, lợi tức hay lợi tức từ chuyển nhượng tài sản của đối tượng cư trú đó một số tiền, bằng số tiền đã nộp tại Luxembourg. 

Tuy nhiên, số thuế được khấu trừ sẽ không vượt quá số thuế Việt Nam đánh trên thu nhập, lợi tức hay lợi tức từ chuyển nhượng tài sản đó được tính phù hợp với các luật và qui định về thuế của Việt Nam. 

b. Trường hợp một công ty là đối tượng cư trú của Luxembourg trả tiền lãi cổ phần cho một công ty là đối tượng cư trú của Việt Nam, thêm vào đó công ty này nắm giữ trực tiếp ít nhất là 10% vốn của công ty trả lãi cổ phần, việc khấu trừ sẽ xem xét đến số thuế Luxembourg do công ty thứ nhất đã nộp đối với số lợi tức dùng để chia lãi cổ phần.

2. Tại Luxembourg

a. Trường hợp một đối tượng cư trú của Luxembourg thu được thu nhập hoặc sở hữu tài sản, phù hợp với các qui định của Hiệp định này, có thể bị đánh thuế tại Việt Nam. Khi đó thể theo các qui định của Hiệp định, Luxembourg sẽ miễn thuế cho những khoản thu nhập hay tài sản này. 

Nhưng để tính số thuế đánh trên phần thu nhập hay tài sản còn lại của đối tượng cư trú đó, có thể áp dụng cùng mức thuế suất như trường hợp khoản thu nhập hay tài sản đó không được miễn thuế. 

b. Trường hợp một đối tượng cư trú của Luxembourg nhận được thu nhập, mà phù hợp với các qui định của Hiệp định, có thể bị đánh thuế tại Việt Nam, Luxembourg sẽ cho phép khấu trừ vào phần thuế đánh trên thu nhập của đối tượng cư trú đó một số tiền bằng số thuế đã nộp tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, số tiền khấu trừ đó sẽ không vượt quá phần thuế được tính trước khi cho phép khấu trừ, phân bổ cho những khoản thu nhập nhận được từ Việt Nam. 

c. Trường hợp một công ty là đối tượng cư trú của Luxembourg thu được tiền lãi cổ phần từ các nguồn tại Việt Nam, Luxembourg sẽ miễn thuế cho những khoản tiền lãi cổ phần này với điều kiện công ty là đối tượng cư trú của Luxembourg, ngay từ đầu năm kế toán, đã sở hữu trực tiếp ít nhất là 10% vốn của công ty trả lãi cổ phần. 

Trong cùng điều kiện đó, số cổ phần trong công ty của Việt Nam như nêu ở trên sẽ được miễn thuế tài sản của Luxembourg.

d. Trường hợp, do những miễn giảm thuế theo qui định của luật Việt Nam nhằm khuyến khích đầu tư tại Việt Nam, số thuế Việt Nam thực tế đánh vào tiền lãi cổ phần, lãi tiền cho vay hay tiền bản quyền phát sinh tại Việt Nam thấp hơn các mức tương ứng được đề cập tại Hiệp định, khi đó số thuế nộp ở Việt Nam đối với tiền lãi cổ phần, lãi tiền cho vay và tiền bản quyền sẽ được coi như là đã được nộp với các thuế suất tương ứng.

Chi tiết về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Luxembourg

Phùng Nguyệt