Hàng hóa

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Luxembourg

23:33 | 26/02/2020

Chia sẻ

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Luxembourg được kí kết với mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế, tạo các điều kiện thuận lợi cho đầu tư của các nhà đầu tư một nước trên lãnh thổ của nước kia.
Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Luxembourg - Ảnh 1.

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Luxembourg. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thông tin cơ bản về Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Luxembourg

Thời gian kí kết: 24/1/1991

Nơi kí kết: Hà Nội, Việt Nam.

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Luxembourg được kí kết với mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế, tạo các điều kiện thuận lợi cho đầu tư của các nhà đầu tư một nước trên lãnh thổ của nước kia.

Thúc đẩy đầu tư theo Hiệp định

Mỗi Bên kí kết khuyến khích các đầu tư trên lãnh thổ của mình, do các nhà đầu tư của phía Bên kia thực hiện và chấp thuận các đầu tư này, phù hợp với pháp luật của mình. 

Đặc biệt, mỗi Bên kí kết sẽ cho phép kí kết và thi hành các hợp đồng, các thỏa thuận giúp ích cho thương mại, hành chính hoặc kĩ thuật, những hoạt động có liên quan đến đầu tư.

Bảo hộ đầu tư theo Hiệp định

1. Tất cả các đầu tư, trực tiếp hoặc gián tiếp, được thực hiện bởi những người đầu tư của một trong các Bên kí kết trên lãnh thổ của phía Bên kia được hưởng một sự đối xử công bằng, bình đẳng. 

2. Trừ những biện pháp cần thiết cho việc duy trì trật tự công cộng, các đầu tư này được hưởng sự an toàn và bảo hộ thường xuyên, loại trừ mọi biện pháp vô căn cứ hoặc phân biệt đối xử có thể gây cản trở về phía pháp lí. 

3. Sự đối xử và bảo hộ được xác định trên sự đối xử và bảo hộ mà những nhà đầu tư của một quốc gia thứ ba được hưởng, trong mọi trường hợp không thể kém thuận lợi hơn những điều mà pháp luật quốc tế thừa nhận. 

4. Tuy nhiên, sự đối xử và bảo hộ này không mở rộng ra đến các ưu đãi mà một Bên kí kết dành cho những người đầu tư của một quốc gia thứ ba do sự tham gia hoặc liên kết của mình vào một khu vực tự do trao đổi.

Những biện pháp tước bỏ và hạn chế quyền sở hữu

Mỗi Bên kí kết cam kết không tiến hành bất kể một biện pháp trưng thu, quốc hữu hóa hay bất kể một biện pháp nào, mà hậu quả của nó là truất quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của những người đầu tư Bên kí kết kia và những đầu tư của họ trên lãnh thổ của mình. 

Trong trường hợp do đòi hỏi cấp bách về nhu cầu công cộng, an ninh hoặc lợi ích quốc gia mà phải làm trái Hiệp định thì phải thực hiện các điều kiện sau đây: 

- Những biện pháp được tiến hành theo thủ tục hợp pháp.

- Những biện pháp này không phân biệt đối xử, không trái với một sự cam kết cụ thể.

- Những biện pháp này phải đi cùng với những qui định về việc trả một khoản tiền bồi thường thích đáng và có hiệu lực. 

Số tiền bồi thường cho những đầu tư liên quan phải tương ứng với giá trị thực của nó vào ngày hôm trước của ngày ra quyết định hoặc công bố quyết định.

Chi tiết về Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Luxembourg

Phùng Nguyệt