Hàng hóa

Hiệp Định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch

23:58 | 24/02/2020

Chia sẻ

Hiệp Định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch được kí kết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, đẩy mạnh hợp tác giữa các xí nghiệp của hai quốc gia, khuyến khích việc sử dụng có hiệu quả các tiềm năng.
Hiệp Định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch - Ảnh 1.

Hiệp Định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch. (Ảnh minh họa. Nguồn: freepik)

Thông tin cơ bản về Hiệp Định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch

Thời gian kí kết: 25/8/1993

Nơi kí kết: Hà Nội, Việt Nam.

Hiệp Định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch được kí kết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, đẩy mạnh hợp tác giữa các xí nghiệp của hai quốc gia, khuyến khích việc sử dụng có hiệu quả các tiềm năng.

Việt Nam và Đan Mạch nhận thấy rằng, sự đối xử công bằng, thỏa đáng đối với đầu tư sẽ giúp cho việc tăng cường đầu tư giữa hai nước.

Khuyến khích đầu tư theo Hiệp định

Mỗi Bên kí kết sẽ chấp nhận những khuyến khích đầu tư của các nhà đầu tư của Bên kí kết kia, phù hợp với pháp luật và thực tiễn hành chính nước mình, khuyến khích tối đa những đầu tư đó, kể cả việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các văn phòng đại diện. 

Bảo hộ đầu tư theo Hiệp định

Những đầu tư của các nhà đầu tư của mỗi Bên kí kết sẽ được đối xử công bằng, thỏa đáng và được bảo hộ đầy đủ, an toàn trên lãnh thổ của Bên kí kết kia. 

Không một Bên kí kết nào được áp dụng bất kì một biện pháp bất hợp lí, hoặc phân biệt đối xử làm thiệt hại đến việc quản lí, duy trì, sử dụng, điều hành hoặc chuyển nhượng những đầu tư trên lãnh thổ nước mình của nhà đầu tư Bên kí kết kia. 

Trên lãnh thổ của mỗi Bên kí kết, phù hợp với pháp luật và qui định của mình, không một Bên kí kết nào được đối xử kém thuận lợi hơn so với những đối xử dành cho đầu tư, hay thu nhập từ những nhà đầu tư của mình, hoặc nhà đầu tư của bất kì nước thứ ba nào.

Trên lãnh thổ của mỗi Bên kí kết, phù hợp với pháp luật và qui định của mình, không một Bên kí kết nào được đối xử với nhà đầu tư của Bên kí kết kia trong việc quản lí.

Những tranh chấp giữa các bên kí kết 

1. Những tranh chấp giữa các bên kí kết liên quan đến việc giải thích và áp dụng Hiệp định này, sẽ cố gắng giải quyết bằng thương lượng giữa các Bên kí kết. 

2. Nếu vụ tranh chấp đó không giải quyết được trong vòng ba tháng kể từ khi bắt đầu thương lượng, thì theo yêu cầu của một trong hai Bên kí kết, vụ tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án trọng tài.

3. Tòa án trọng tài sẽ được thành lập cho từng trường hợp cụ thể theo cách thức như sau: 

Trong vòng ba tháng kể từ khi nhận được yêu cầu về trọng tài, mỗi Bên kí kết sẽ chỉ định một thành viên của Tòa án trọng tài. 

Hai thành viên này sẽ chọn một công dân của nước thứ ba làm Chủ tịch Tòa án, người này được hai Bên kí kết chấp thuận. Chủ tịch sẽ được chỉ định trong vòng ba tháng kể từ ngày hai thành viên kia được chỉ định. 

4. Nếu trong thời gian đã ấn định, sự chỉ định cần thiết chưa được thực hiện và không có bất kì thỏa thuận nào khác, thì một trong hai Bên kí kết có thể mời Chủ tịch Tòa án Quốc tế tiến hành việc chỉ định cần thiết.

Chi tiết về Hiệp Định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch 

Phùng Nguyệt