|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

hiệp định thương mại

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Myanmar

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Myanmar

Việt Nam và Myanmar mong muốn kí kết một Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.
Hàng hóa -18:27 | 01/02/2020
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Malaysia

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Malaysia

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Malaysia được kí kết với mong muốn phát triển và tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Malaysia trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.
Hàng hóa -12:30 | 01/02/2020
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Pakistan

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Pakistan

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Pakistan được kí kết với mong muốn mở rộng và phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Pakistan trên cơ sở hai nước cùng có lợi.
Hàng hóa -01:59 | 01/02/2020
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lào

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lào

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lào tạo khuôn khổ pháp lí cho việc hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế Lào trong quản lí thuế quốc tế, nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.
Hàng hóa -12:42 | 31/01/2020
Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư

Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư

Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư được kí kết nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Hàng hóa -01:19 | 31/01/2020
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Jordan

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Jordan

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Jordan được kí kết với mong muốn mở rộng và đa dạng hoá hơn nữa các quan hệ thương mại và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại trên cơ sở bình đẳng không phân biệt và cùng có lợi.
Hàng hóa -01:06 | 31/01/2020
Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kĩ thuật

Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kĩ thuật

Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kĩ thuật được kí kết với mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và thúc đẩy việc mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học và kĩ thuật giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và hoàn toàn tôn trọng chủ quyền của nhau.
Hàng hóa -02:16 | 30/01/2020
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Israel

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Israel

Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Việt Nam và Israel được kí kết với mong muốn kí kết một Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.
Hàng hóa -02:10 | 30/01/2020
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Kuwait

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Kuwait

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Kuwait được kí kết với mong muốn phát triển quan hệ Thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi.
Hàng hóa -01:50 | 30/01/2020
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Iran

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Iran

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Iran được kí kết với mong muốn phát triển, đa dạng quan hệ thương mại và xúc tiến hạ tác kinh tế giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, không phân biệt đối xử, hai bên cùng có lợi và có đi có lại.
Hàng hóa -00:03 | 30/01/2020
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Lào

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Lào

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Lào được kí kết mong muốn củng cố và mở rộng mối quan hệ hợp tác về kinh tế - thương mại giữa hai nước trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.
Hàng hóa -04:21 | 29/01/2020
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Indonesia

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Indonesia

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Indonesia tạo khuôn khổ pháp lí cho việc hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế Indonesia trong công tác quản lí thuế quốc tế, nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.
Hàng hóa -00:04 | 29/01/2020
Cam kết về Hải quan và Tạo thuận lợi hóa thương mại trong EVFTA

Cam kết về Hải quan và Tạo thuận lợi hóa thương mại trong EVFTA

Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại của Hiệp định EVFTA bao gồm các cam kết về các biện pháp quản lí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trung chuyển giữa Việt Nam và EU.
Hàng hóa -04:29 | 28/01/2020
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Indonesia

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Indonesia

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Indonesia nhằm phát triển hơn nữa thương mại giữa hai nước, tạo điều kiện dễ dàng cho nhau tham gia các hội chợ tổ chức tại mỗi nước, tổ chức triển lãm của nước này trên lãnh thổ của nước kia, theo những điều kiện sẽ được thỏa thuận.
Hàng hóa -02:04 | 28/01/2020
Qui tắc đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu trong Hiệp định EVFTA

Qui tắc đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu trong Hiệp định EVFTA

EVFTA thực hiện nguyên tắc xác định trị giá hải quan của hàng hóa để tính thuế nhập khẩu, xuất khẩu của Hiệp định về trị giá hải quan của WTO.
Hàng hóa -01:03 | 28/01/2020
Vinhomes lãi ròng 11.513 tỷ đồng nửa đầu 2024
Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng đạt 51.710 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Công ty hướng đến hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2024 khi các dự án trọng điểm như Vinhomes Ocean Park 3, Vinhomes Royal Island.