|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

hiệp định thương mại

NAFTA phiên bản 2.0 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7

NAFTA phiên bản 2.0 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7

Hiệp định thương mại mới yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa lên tới 75% đối với xe hạng nhẹ và 70% đối với xe hạng nặng, tăng tương ứng 12,5% và 10% so với quy định của NAFTA.
Hàng hóa -16:05 | 01/07/2020
Tình hình tận dụng ưu đãi thuế quan theo các FTA của Việt Nam năm 2019

Tình hình tận dụng ưu đãi thuế quan theo các FTA của Việt Nam năm 2019

Tỉ lệ sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc của hàng hóa C/O ưu đãi tương đối ổn định, tương ứng với kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường FTA.
Hàng hóa -07:59 | 30/04/2020
Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và New Zealand

Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và New Zealand

Nhận thấy tiềm năng phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và New Zealand, hai nước đã đi đến kí kết Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế. Mong muốn thúc đẩy, mở rộng thương mại và hợp tác kinh tế đôi bên cùng có lợi, quan tâm đến quyền lợi và nghĩa vụ quốc tế của mình.
Hàng hóa -22:35 | 25/03/2020
Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Australia

Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Australia

Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Australia được kí kết với mong muốn thúc đẩy, mở rộng hơn nữa quan hệ thương mại và hợp tác kinh tế cùng có lợi giữa hai nước.
Hàng hóa -21:35 | 25/03/2020
Hiệp Ðịnh Thương mại giữa Việt Nam và Zimbabwe

Hiệp Ðịnh Thương mại giữa Việt Nam và Zimbabwe

Hiệp Ðịnh Thương mại giữa Việt Nam và Zimbabwe được kí kết với mong muốn thiết lập các mối quan hệ qua lại nhằm hỗ trợ, bổ sung và mở rộng hợp tác giữa hai bên. Quyết tâm củng cố, tăng cường và đa dạng hoá quan hệ thương mại song phương.
Hàng hóa -05:49 | 19/03/2020
Hiệp định Thương mại giữa Namibia và Việt Nam

Hiệp định Thương mại giữa Namibia và Việt Nam

Hiệp định Thương mại giữa Namibia và Việt Nam được kí kết với mong muốn thiết lập các quan hệ hỗ trợ, bổ sung và mở rộng hợp tác giữa hai nước. Đồng thời củng cố, tăng cường và đa dạng hóa quan hệ thương mại song phương, cùng đóng góp vào hợp tác thương mại quốc tế.
Hàng hóa -21:41 | 14/03/2020
Hiệp định Thương mại giữa Mozambique và Việt Nam

Hiệp định Thương mại giữa Mozambique và Việt Nam

Hiệp định Thương mại giữa Mozambique và Việt Nam được kí kết với mong muốn thiết lập các mối quan hệ hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau và mở rộng hợp tác giữa hai nước. Đồng thời quyết tâm củng cố, tăng cường và đa dạng hoá quan hệ thương mại song phương.
Hàng hóa -02:35 | 14/03/2020
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Nam Phi

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Nam Phi

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Nam Phi được kí kết với mong muốn thiết lập các mối quan hệ qua lại nhằm hỗ trợ, bổ sung và mở rộng hợp tác giữa hai bên. Đồng thời quyết tâm củng cố, tăng cường và đa dạng hoá quan hệ thương mại song phương.
Hàng hóa -00:33 | 14/03/2020
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Ai Cập

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Ai Cập

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Ai Cập được kí kết với mong muốn phát triển, tăng cường quan hệ buôn bán trực tiếp giữa Việt Nam và Ai Cập, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu phát triển của mình trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi.
Hàng hóa -18:00 | 13/03/2020
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Tanzania

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Tanzania

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Tanzania được kí kết với mong muốn tạo thuận lợi và phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước, trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi phù hợp với Luật pháp và qui định của mỗi nước và các nghĩa vụ quốc tế.
Hàng hóa -13:19 | 13/03/2020
Thương vụ Việt Nam tại Kuwait

Thương vụ Việt Nam tại Kuwait

Tính đến hết năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Kuwait đạt 77 triệu USD, tăng 23% so với năm 2017. Các mặt hàng xuất khẩu chính là điện thoại di động, thủy sản, đồ gỗ, gia vị, trái cây...
Hàng hóa -04:18 | 09/03/2020
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Canada

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Canada

Việt Nam và Canada mong muốn kí kết một Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.
Hàng hóa -18:42 | 07/03/2020
Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Thụy Sỹ

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Thụy Sỹ

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Thụy Sỹ được kí kết với mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế cùng có lợi của hai nước. Đồng thời nhằm tạo ra, duy trì những điều kiện thuận lợi cho đầu tư của các nhà đầu tư một nước, tiến hành trên lãnh thổ của nước kia.
Hàng hóa -12:43 | 07/03/2020
Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Chile

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Chile

Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Chile được kí kết với mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế vì lợi ích của hai nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho những đầu tư của các nhà đầu tư một nước trên lãnh thổ của nước kia.
Hàng hóa -04:29 | 07/03/2020
Hiệp định Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Canada

Hiệp định Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Canada

Việt Nam và Canada nhận thấy rằng các mối liên hệ rộng lớn, đa dạng hơn giữa các thành phần kinh tế sẽ mang lại lợi ích chung cho cả hai nước.
Hàng hóa -04:25 | 07/03/2020