Hàng hóa

Hiệp Ðịnh Thương mại giữa Việt Nam và Zimbabwe

05:49 | 19/03/2020

Chia sẻ

Hiệp Ðịnh Thương mại giữa Việt Nam và Zimbabwe được kí kết với mong muốn thiết lập các mối quan hệ qua lại nhằm hỗ trợ, bổ sung và mở rộng hợp tác giữa hai bên. Quyết tâm củng cố, tăng cường và đa dạng hoá quan hệ thương mại song phương.
Hiệp Ðịnh Thương mại giữa Việt Nam và Zimbabwe - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: freepik)

Thông tin cơ bản về Hiệp Ðịnh Thương mại giữa Việt Nam và Zimbabwe

Thời gian kí kết: 5/2/2004.

Hiệp Ðịnh Thương mại giữa Việt Nam và Zimbabwe được kí kết với mong muốn thiết lập các mối quan hệ qua lại nhằm hỗ trợ, bổ sung và mở rộng hợp tác giữa hai bên. Quyết tâm củng cố, tăng cường và đa dạng hoá quan hệ thương mại song phương.

Việt Nam và Zimbabwe sẽ áp dụng mọi biện pháp thích hợp nhằm tạo thuận lợi và xúc tiến các quan hệ thương mại, kinh tế giữa hai nước, phù hợp với luật pháp của mỗi bên và tuân theo các nghĩa vụ của các điều ước quốc tế.

Đãi ngộ tối huệ quốc theo Hiệp định

1. Các Bên sẽ dành cho nhau chế độ đãi ngộ tối huệ quốc cho hàng hóa có xuất xứ và được cung cấp trực tiếp từ lãnh thổ Bên kia trong mọi vấn đề liên quan tới: 

- Các loại thuế hải quan, mọi loại phí và thuế khác áp dụng với hàng hoá nhập khẩu hoặc xuất khẩu, cũng như là các phương thức thu các loại thuế hải quan, phí và thuế này. 

- Các qui định pháp lí liên quan đến thủ tục hải quan, quá cảnh, lưu kho. 

- Các loại thuế nội địa và tất cả các khoản thu khác áp dụng trực tiếp hoặc gián tiếp đối với hàng nhập khẩu. 

- Các phương thức thực hiện các thanh toán phát sinh từ việc thực hiện Hiệp định này và việc chuyển các khoản thanh toán đó. 

- Các qui định pháp lí liên quan tới việc bán, mua, vận tải, phân phối và sử dụng hàng hoá tại thị trường nội địa. 

2. Đối với mọi vấn đề liên quan tới giấy phép xuất nhập khẩu được cấp theo luật pháp của mỗi nước, mỗi Bên sẽ dành cho Bên kia sự đãi ngộ không kém ưu đãi hơn sự đãi ngộ dành cho nước thứ ba. 

Chứng nhận xuất xứ 

Các Bên bảo lưu quyền yêu cầu việc xuất trình chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền thay mặt Chính phủ của nước xuất xứ cấp, đối với việc nhập khẩu bất kì loại hàng hoá nào. 

Các Bên đồng ý rằng nước xuất xứ của hàng hoá buôn bán giữa hai nước, sẽ được xác định phù hợp với luật pháp và các qui định hiện hành của nước nhập khẩu. 

Khuyến khích việc hướng dẫn các hoạt động kinh tế và trao đổi thông tin thương mại 

Mỗi Bên sẽ cố gắng thúc đẩy việc hướng dẫn các hoạt động kinh tế thương mại trên lãnh thổ nước mình, một cách phù hợp với luật lệ và các thông lệ chung về thương mại quốc tế đã được chấp nhận.

Trong khuôn khổ việc thực hiện Hiệp định này, các Bên sẽ trao đổi các thông tin có thể góp phần vào mở rộng hoạt động thương mại giữa hai nước. 

Các biện pháp tự vệ thương mại

Với yêu cầu các biện pháp này không được áp dụng một cách tuỳ tiện hoặc phân biệt đối xử, các qui định của Hiệp định này sẽ không được giới hạn các quyền của mỗi Bên thông qua hay thực hiện các biện pháp: 

- Vì lí do sức khỏe cộng đồng, đạo đức, trật tự hay an ninh. 

- Để bảo vệ thực vật và động vật chống lại các loại bệnh và sâu bọ phá hoại.

- Để bảo vệ khả năng tài chính đối ngoại và cán cân thanh toán. 

- Bảo vệ các tài sản quốc gia hoặc các giá trị nghệ thuật, lịch sử hay khảo cổ. 

Giải quyết tranh chấp 

Mọi tranh chấp đối với việc giải thích và thực hiện Hiệp định này sẽ được giải quyết thông qua thảo luận tại Uỷ ban hỗn hợp. 

Mỗi Bên có thể nêu một vấn đề tại Uỷ ban hỗn hợp khi thấy rằng vấn đề đó không phù hợp với việc thực hiện hợp lí chức năng của Hiệp định này.

Các Bên sẽ cung cấp cho Uỷ ban hỗn hợp mọi thông tin có liên quan được yêu cầu để xem xét một cách toàn diện mọi tranh chấp nhằm tìm ra giải pháp có thể chấp nhận được đối với cả hai Bên. 

Chi tiết về Hiệp Ðịnh Thương mại giữa Việt Nam và Zimbabwe

Phùng Nguyệt