|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

hiệp định thương mại

AIFTA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

AIFTA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

Qui tắc xuất xứ của Hiệp định AIFTA đối với hàng hóa nói chung, trong đó của sản phẩm giày dép, được cụ thể hóa tại Thông tư 15/2010/TT-BCT.
Hàng hóa -16:53 | 28/10/2020
Ấn Độ ra qui định mới về kiểm tra xuất xứ hàng hóa

Ấn Độ ra qui định mới về kiểm tra xuất xứ hàng hóa

Bộ Tài chính Ấn Độ ban hành qui định về kiểm soát xuất xứ hàng hóa được hưởng thuế xuất ưu đãi theo các hiệp định thương mại mà Ấn Độ kí kết, có hiệu lực từ ngày 21/9/2020.
Hàng hóa -20:44 | 22/10/2020
AIFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng rau quả

AIFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng rau quả

AIFTA vẫn áp dụng qui trình cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, tức là cấp C/O thông qua một cơ quan có thẩm quyền do Nhà nước quy định.
Hàng hóa -17:05 | 13/10/2020
AHKFTA: Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả

AHKFTA: Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả

Trong AHKFTA, Việt Nam cam kết cắt giảm đa số các dòng thuế rau quả theo lộ trình, trong đó khoảng 75% dòng thuế được cắt giảm theo lộ trình 10 năm.
Hàng hóa -06:33 | 10/10/2020
CPTPP: Cam kết thuế quan của New Zealand đối với gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam

CPTPP: Cam kết thuế quan của New Zealand đối với gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam

Theo Hiệp định CPTPP, New Zealand cam kết xóa bỏ phần lớn dòng thuế ngay khi CPTPP có hiệu lực đối với gỗ và các sản phẩm gỗ Việt Nam.
Hàng hóa -14:07 | 03/10/2020
CPTPP: Cam kết thuế quan của Australia đối với gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam

CPTPP: Cam kết thuế quan của Australia đối với gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam

Theo Hiệp định CPTPP, Australia cam kết xóa bỏ ngay khi CPTPP có hiệu lực với phần lớn dòng thuế gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam.
Hàng hóa -17:07 | 02/10/2020
Danh sách các FTA của Việt Nam tính đến tháng 9/2020

Danh sách các FTA của Việt Nam tính đến tháng 9/2020

Bảng tổng hợp các Hiệp định thương mại tự do (FTA) của Việt Nam tính đến tháng 9/2020 được Trung tâm WTO và Hội nhập tổng hợp.
Hàng hóa -22:46 | 21/09/2020
CPTPP: Cam kết thuế quan của Chile đối với giày dép Việt Nam

CPTPP: Cam kết thuế quan của Chile đối với giày dép Việt Nam

Trong Hiệp định CPTPP, Chile có cam kết tương đối hạn chế về thuế quan đối với sản phẩm giày dép.
Hàng hóa -11:38 | 19/09/2020
CPTPP: Cam kết thuế quan của Australia đối với giày dép Việt Nam

CPTPP: Cam kết thuế quan của Australia đối với giày dép Việt Nam

Trong CPTPP, Australia cam kết về thuế quan với giày dép tương đối hạn chế.
Hàng hóa -07:40 | 18/09/2020
CPTPP: Cam kết thuế quan của Chlie đối với dệt may Việt Nam

CPTPP: Cam kết thuế quan của Chlie đối với dệt may Việt Nam

Trong Hiệp định CPTPP, Chile có cam kết thuế quan với các mặt hàng dệt may của Việt Nam theo lộ trình kéo dài đến 8 năm để xóa dần 952 dòng thuế, theo Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Hàng hóa -20:07 | 12/09/2020
CPTPP: Cam kết của Australia và New Zealand đối với dệt may Việt Nam

CPTPP: Cam kết của Australia và New Zealand đối với dệt may Việt Nam

Ngay khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực, Australia và New Zealand xóa bỏ khoảng trên 80% dòng thuế dệt may Việt Nam, theo Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Hàng hóa -19:18 | 11/09/2020
CPTPP: Cam kết thuế quan của Australia và New Zealand đối với thủy sản Việt Nam

CPTPP: Cam kết thuế quan của Australia và New Zealand đối với thủy sản Việt Nam

Australia và New Zealand cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu với toàn bộ dòng thuế thuỷ sản của Việt Nam ngay khi CPTPP có hiệu lực.
Hàng hóa -08:51 | 01/09/2020
Anh sắp kí hiệp định thương mại đầu tiên sau khi chia tay Brexit

Anh sắp kí hiệp định thương mại đầu tiên sau khi chia tay Brexit

Sau Brexit, hiệp định thương mại tự do đầu tiên của Anh được kí kết với Nhật Bản dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới đây.
Hàng hóa -09:55 | 27/08/2020
Danh sách 2.000 mặt hàng nằm trong Quyết định nâng thuế nhập khẩu của Arab Saudi

Danh sách 2.000 mặt hàng nằm trong Quyết định nâng thuế nhập khẩu của Arab Saudi

Thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng dao động từ 0,5% - 15% tùy thuộc vào mỗi sản phẩm.
Hàng hóa -11:00 | 14/07/2020
EVFTA: Danh sách 212 mã hàng thủy sản được giảm thuế về 0% từ 1/8/2020

EVFTA: Danh sách 212 mã hàng thủy sản được giảm thuế về 0% từ 1/8/2020

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Một trong những cam kết của EVFTA là cắt giảm thuế quan giúp hàng thủy sản Việt Nam tăng xuất khẩu và cạnh tranh ở thị trường EU.
Hàng hóa -14:30 | 06/07/2020