Hàng hóa

CPTPP: Cam kết của Australia và New Zealand đối với dệt may Việt Nam

19:18 | 11/09/2020

Chia sẻ

Ngay khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực, Australia và New Zealand xóa bỏ khoảng trên 80% dòng thuế dệt may Việt Nam, theo Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

So sánh CPTPP với AANZFTA

Trước CPTPP, giữa Việt Nam và Australia, New Zealand đã có một FTA chung, là Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia, New Zealand (AANZFTA).

Trong AANZFTA, cả hai đối tác này cũng đã cam kết xóa bỏ thuế quan ngay khi AANZFTA có hiệu lực (năm 2010), đối với phần lớn dòng thuế dệt may của Việt Nam, một số dòng thuế khác sẽ cắt giảm và xóa bỏ theo lộ trình. Từ năm 2020, Australia và New Zealand sẽ xóa bỏ thuế quan cho toàn bộ hàng dệt may của Việt Nam theo AANZFTA.

Với lộ trình cắt giảm thuế chậm hơn, CPTPP không mang lại lợi thế thuế quan đáng kể so với AANZFTA mà chỉ tạo thêm một lựa chọn thuế quan ưu đãi cho doanh nghiệp.