Hàng hóa

AHKFTA: Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả

06:33 | 10/10/2020

Chia sẻ

Trong AHKFTA, Việt Nam cam kết cắt giảm đa số các dòng thuế rau quả theo lộ trình, trong đó khoảng 75% dòng thuế được cắt giảm theo lộ trình 10 năm.

Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hong Kong, Trung Quốc (AHKFTA) chính thức có hiệu lực với Hong Kong và 5 nước thành viên ASEAN (bao gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) kể từ ngày 11/6/2019, tương tự với AHKIA từ 17/6/2019.

Hai hiệp định này bao hàm toàn diện các lĩnh vực từ thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế và kĩ thuật, công cụ giải quyết tranh chấp và các lĩnh vực liên quan khác. 

Hiệp định được kì vọng sẽ cải thiện luật pháp, phát triển mở cửa thị trường và đối xử công bằng, bình đẳng trong thương mại và đầu tư, đồng thời đem lại nhiều cơ hội kinh doanh, đầu tư và hợp tác giữa Hong Kong và ASEAN.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Cam kết từ phía Việt Nam

Trong AHKFTA, Việt Nam cam kết cắt giảm đa số dòng thuế rau quả theo lộ trình, trong đó khoảng 75% dòng thuế được cắt giảm theo lộ trình 10 năm. Ngoài ra, Việt Nam không cam kết thuế quan với 13 mặt hàng rau quả.

Chi tiết Lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam áp dụng với mặt hàng rau quả Hong Kong trong AHKFTA
Cam kết từ phía Hong Kong, Trung Quốc

Theo Hiệp định AHKFTA, phía Hồng Kông, Trung Quốc cam kết sẽ xóa bỏ toàn bộ thuế quan ở tất cả dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực, bao gồm cả những dòng thuế với sản phẩm rau quả từ phía Việt Nam.

Ánh Dương