Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Chile đối với giày dép Việt Nam

11:38 | 19/09/2020

Chia sẻ

Trong Hiệp định CPTPP, Chile có cam kết tương đối hạn chế về thuế quan đối với sản phẩm giày dép.

Theo Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), CPTPP xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 18/43 dòng thuế giày dép (tức là khoảng 41% số dòng giày dép). Số dòng thuế còn lại Chile cắt giảm và xoá bỏ thuế theo lộ trình 4 năm.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Được biết, giữa Việt Nam và Chile đã có một Hiệp định thương mại tự do song phương (VCFTA).

Trong FTA này, Chile cũng xóa bỏ thuế quan đối với một phần dòng thuế giày dép từ Việt Nam, các dòng thuế còn lại được cắt giảm hoặc xoá bỏ theo lộ trình 5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.

Do VCFTA có hiệu lực từ 2014, điều này có nghĩa là Chile đã xoá bỏ thuế quan với toàn bộ giày dép từ Việt Nam kể từ năm 2019. Do đó tại thời điểm tháng 10/2019, các sản phẩm giày dép của Việt Nam xuất khẩu sang Chile đã được hưởng thuế 0 theo VCFTA.

Như vậy, xét về thuế quan, CPTPP không tạo thêm lợi thế nào về thuế quan cho giày dép Việt Nam ở thị trường Chile. Tuy nhiên, CPTPP tạo cho sản phẩm giày dép Việt Nam thêm một lựa chọn ưu đãi thuế quan và khả năng thỏa mãn qui tắc xuất xứ nội khối để được hưởng ưu đãi (do số lượng đối tác trong CPTPP nhiều hơn).

Tính đến tháng 10/2019, Chile chưa phê chuẩn CPTPP, vì vậy các cam kết của Chile chưa được áp dụng tại thời điểm đó.