Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Australia đối với giày dép Việt Nam

07:40 | 18/09/2020

Chia sẻ

Trong CPTPP, Australia cam kết về thuế quan với giày dép tương đối hạn chế.

Theo Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Australia cam kết xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 15/35 (tương đương gần 43%) dòng thuế giày dép của Việt Nam, các dòng thuế còn lại được cắt giảm và xóa bỏ theo lộ trình 4 năm.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Trước CPTPP, giữa Việt Nam và Australia đã có một FTA chung, là Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia, New Zealand (AANZFTA). Trong Hiệp định này, Australia đã cam kết xóa bỏ thuế quan ngay khi AANZFTA có hiệu lực (năm 2010) đối với toàn bộ sản phẩm giày dép của Việt Nam.

Như vậy, xét về thuế quan, CPTPP không có lợi bằng AANZFTA mà chỉ tạo thêm một cơ hội về thuế ưu đãi cho sản phẩm giày dép xuất khẩu vào thị trường Australia.