Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Canada đối với giày dép Việt Nam

19:35 | 18/09/2020

Chia sẻ

Trong CPTPP, Canada cam kết thuế quan cho sản phẩm giày dép ở mức mạnh nhất so với các đối tác khác trong CPTPP (không tính đối tác ASEAN).

Mặc dù vậy, đối với các sản phẩm xóa bỏ thuế theo lộ trình thì Canada lại áp dụng các lộ trình rất dài.

Trong đó, Canada cam kết xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 55/69 (chiếm khoảng 80%) dòng thuế giày dép của Việt Nam. Đối với những dòng thuế còn lại, Canada cắt giảm và xoá bỏ thuế theo lộ trình 7 - 12 năm.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

So sánh CPTPP với thuế MFN của Canada

Trước Hiệp định CPTPP, Việt Nam và Canada chưa có FTA chung nào. Các sản phẩm giày dép Việt Nam nhập khẩu vào Canada thuộc diện áp dụng thuế MFN mà Canada áp dụng chung cho tất cả thành viên WTO chưa có FTA với nước này. 

Thuế MFN trung bình năm 2018 mà Canada áp dụng là 11,27% với các sản phẩm giày dép thuộc Chương 64, một mức thuế tương đối cao.

Vì vậy, CPTPP mang đến cho giày dép Việt Nam lợi thế nhất định về thuế quan, đặc biệt với một số dòng hàng hóa đang có mức thuế MFN cao.

Tuy nhiên, để tận dụng thuế quan ưu đãi, giày dép Việt Nam phải đáp ứng qui tắc xuất xứ CPTPP (trong khi thuế MFN không có điều kiện về qui tắc xuất xứ).

Ánh Dương