Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của New Zealand đối với giày dép Việt Nam

13:48 | 18/09/2020

Chia sẻ

Trong CPTPP, New Zealand cam kết tương đối mở về thuế quan đối với sản phẩm giày dép.

Cụ thể, New Zealand cam kết xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 61/79 (tương đương khoảng 77%) dòng thuế giày dép của Việt Nam. Đối với các dòng thuế còn lại, nước này cắt giảm và xóa bỏ theo lộ trình 5 năm.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Trong Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) mà cả Việt Nam và New Zealand đều là thành viên, New Zealand đã cam kết xóa bỏ thuế quan đối với tất cả sản phẩm giày dép của Việt Nam từ năm 2018.

Như vậy, xét về thuế quan, CPTPP không có lợi bằng AANZFTA. Dù vậy, CPTPP tạo thêm một cơ hội về thuế ưu đãi cho sản phẩm giày dép xuất khẩu vào New Zealand.

Ánh Dương