Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Australia và New Zealand đối với thủy sản Việt Nam

08:51 | 01/09/2020

Chia sẻ

Australia và New Zealand cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu với toàn bộ dòng thuế thuỷ sản của Việt Nam ngay khi CPTPP có hiệu lực.

Theo Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp định CPTPP qui định mỗi nước Thành viên đưa ra một Biểu cam kết thuế quan riêng, áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các nước Thành viên còn lại (trừ một số hãn hữu trường hợp áp dụng thuế riêng cho từng nước/nhóm nước cụ thể trong CPTPP).

CPTPP: Cam kết thuế quan của Australia và New Zealand đối với thủy sản Việt Nam - Ảnh 1.

Đồ họa: TV

 Trong CPTPP, Australia và New Zealand cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu với toàn bộ dòng thuế thuỷ sản của Việt Nam ngay khi CPTPP có hiệu lực.

Trước Hiệp định CPTPP, giữa Việt Nam và Australia, New Zealand đã có một FTA chung là Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia, New Zealand (AANZFTA).

Theo AANZFTA, cả hai đối tác này cũng đã cam kết xóa bỏ thuế quan ngay khi AANZFTA có hiệu lực (năm 2010), đối với toàn bộ sản phẩm thuỷ sản của Việt Nam.

Theo đó, đối với thuỷ sản, CPTPP không tạo thêm lợi thế về thuế quan nào mới tại thị trường Australia và New Zealand nhưng tạo thêm một lựa chọn về thuế quan ưu đãi cho doanh nghiệp.