|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Chlie đối với dệt may Việt Nam

20:07 | 12/09/2020
Chia sẻ
Trong Hiệp định CPTPP, Chile có cam kết thuế quan với các mặt hàng dệt may của Việt Nam theo lộ trình kéo dài đến 8 năm để xóa dần 952 dòng thuế, theo Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Tính đến 10/2019, Chile chưa phê chuẩn CPTPP nên các cam kết này hiện chưa có hiệu lực trên thực tế.

So sánh cam kết thuế quan của Chile trong CPTPP và VCFTA

Hiện giữa Việt Nam và Chile đã có một Hiệp định thương mại tự do song phương có hiệu lực từ 2014 (VCFTA).

Trong VCFTA, Chile cam kết xóa bỏ thuế quan đối với phân nửa các dòng thuế dệt may ngay khi VCFTA có hiệu lực (năm 2014), các dòng thuế còn lại được cắt giảm và xóa bỏ theo lộ trình 5 - 10 năm.

Như vậy, CPTPP có thể đem lại lợi thế cho các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam hơn so với VCFTA ở các dòng thuế được xóa bỏ sớm hơn (tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào thời điểm CPTPP có hiệu lực với Chile). 

Còn đối với các trường hợp khác, CPTPP chỉ tạo thêm cơ hội ưu đãi thuế quan, đặc biệt khi khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ trong CPTPP có thể linh hoạt hơn VCFTA (do CPTPP có nhiều nước thành viên hơn).