Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của New Zealand đối với gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam

14:07 | 03/10/2020

Chia sẻ

Theo Hiệp định CPTPP, New Zealand cam kết xóa bỏ phần lớn dòng thuế ngay khi CPTPP có hiệu lực đối với gỗ và các sản phẩm gỗ Việt Nam.

Cụ thể, New Zealand cam kết xóa bỏ thuế ngay khi CPTPP có hiệu lực với 166/186 dòng thuế gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam.

Với 20 dòng thuế còn lại, New Zealand sẽ cắt giảm thuế theo lộ trình 5 -7 năm.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

So sánh cam kết thuế quan của New Zealand trong CPTPP và AANZFTA

Trước CPTPP, giữa Việt Nam và New Zealand đã có một FTA chung, là Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia, New Zealand (AANZFTA).

Trong AANZFTA, New Zealand cũng đã xóa bỏ thuế đối với phần lớn các dòng thuế gỗ và các sản phẩm gỗ Việt Nam ngay khi AANZFTA có hiệu lực (năm 2010), các dòng thuế còn lại sẽ được xóa bỏ từ năm 2020.

Như vậy với ngành gỗ và các sản phẩm gỗ Việt Nam, CPTPP không tạo thêm lợi thế về thuế quan nào mới tại thị trường New Zealand (thậm chí còn xóa bỏ thuế muộn hơn với 20 dòng hàng gỗ và sản phẩm gỗ) nhưng tạo thêm một lựa chọn về thuế quan ưu đãi cho doanh nghiệp.

Ánh Dương