|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Myanmar

18:27 | 01/02/2020
Chia sẻ
Việt Nam và Myanmar mong muốn kí kết một Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Myanmar - Ảnh 1.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Myanmar. (Ảnh minh họa. Nguồn: freepik)

Thông tin cơ bản về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Myanmar

Thời gian kí kết: 12/5/2000.

Nơi kí kết: Yangon, Myanmar.

Danh sách thành viên tham gia kí kết: Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Myanmar.

Mong muốn kí kết một Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

Các loại thuế bao gồm trong Hiệp định 

1. Hiệp định này áp dụng đối với các loại thuế đánh vào thu nhập do một Nước kí kết hoặc các cơ quan chính quyền cơ sở hay chính quyền địa phương của Nước đó, bất kể hình thức áp dụng của các loại thuế đó như thế nào. 

2. Tất cả loại thuế thu trên tổng thu nhập, những phần của thu nhập bao gồm các khoản thuế đối với lợi nhuận từ việc chuyển nhượng động sản hoặc bất động sản, các loại thuế đánh trên tổng số tiền lương hoặc tiền công do các doanh nghiệp chi trả cũng như các loại thuế đánh vào giá trị tài sản tăng thêm đều được coi là thuế đánh vào thu nhập và tài sản. 

3. Những loại thuế hiện hành được áp dụng trong Hiệp định.

Tại Việt Nam

- Thuế thu nhập cá nhân; 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Tại Myanmar

- Thuế thu nhập qui định tại Luật Thuế Thu nhập 1974;

- Thuế lợi tức qui định tại Luật Thuế Lợi tức năm 1976. 

4. Hiệp định này cũng sẽ được áp dụng cho bất kì loại thuế nào đánh trên thu nhập có tính chất tương tự hay cả về căn bản giống như các loại thuế trên mà các Nước kí kết áp dụng sau ngày kí Hiệp định này để bổ sung, hoặc thay thế các loại thuế hiện hành nêu trong Hiệp định này. Các nhà chức trách có thẩm quyền của hai Nước kí kết sẽ thông báo cho nhau biết những thay đổi quan trọng trong các luật thuế của từng Nước.

Thủ tục thỏa thuận song phương theo Hiệp định

1. Trường hợp một đối tượng là đối tượng cư trú của một Nước kí kết nhận thấy rằng việc giải quyết của nhà chức trách có thẩm quyền của một hay cả hai Nước kí kết làm cho đối tượng đó phải nộp thuế không đúng theo những qui định của Hiệp định này, thì mặc dù trong nội luật của hai Nước qui định những chế độ xử lí khiếu nại, lúc đó đối tượng này có thể giải trình trường hợp của mình với nhà chức trách có thẩm quyền của Nước kí kết nơi đối tượng đó là đối tượng cư trú. 

Trường hợp đó phải giải trình trong thời hạn 3 năm từ lần thông báo giải quyết đầu tiên dẫn đến hình thức thuế không đúng theo những qui định của Hiệp định. 

2. Nhà chức trách có thẩm quyền sẽ cố gắng, nếu như việc khiếu nại là hợp lí và nếu bản thân nhà chức trách đó không thể đi đến một giải pháp thỏa đáng, phối hợp với nhà chức trách có thẩm quyền của Nước kí kết kia để tránh những trường hợp xử lí thuế không phù hợp với Hiệp định này. 

3. Các nhà chức trách có thẩm quyền của hai Nước kí kết sẽ cố gắng giải quyết bằng thỏa thuận song phương mọi khó khăn hay vướng mắc nảy sinh trong quá trình giải thích hay áp dụng Hiệp định. Họ cũng sẽ tham khảo ý kiến của nhau đối với việc tránh đánh thuế trùng trong những trường hợp không được đề cập tại Hiệp định này. 

4. Các nhà chức trách có thẩm quyền của hai Nước kí kết có thể trao đổi trực tiếp với nhau nhằm đạt được thỏa thuận theo nội dung của những khoản nêu trên. Các nhà chức trách có thẩm quyền, thông qua trao đổi, sẽ cùng xây dựng các thủ tục song phương, điều kiện, phương pháp và kĩ thuật phù hợp để thực hiện thủ tục thỏa thuận song phương qui định tại Điều này. 

Chi tiết về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Myanmar

Phùng Nguyệt

Chuyên gia FIDT đưa ra ba kịch bản hút tiền của NHNN
FIDT cho rằng NHNN sẽ tiếp tục hút thanh khoản đến khi chạm mục tiêu về tỷ giá hoặc chạm giới hạn về ưu tiên nền thanh khoản hỗ trợ kinh tế.