Hàng hóa

Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kĩ thuật

02:16 | 30/01/2020

Chia sẻ

Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kĩ thuật được kí kết với mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và thúc đẩy việc mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học và kĩ thuật giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và hoàn toàn tôn trọng chủ quyền của nhau.
Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kĩ thuật - Ảnh 1.

Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kĩ thuật. (Ảnh minh họa. Nguồn: canhtranhquocgia.vn)

Thông tin cơ bản về Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kĩ thuật

Thời gian kí kết: ngày 21/11/1990.

Địa điểm kí kết: Hà Nội, Việt Nam.

Các bên tham gia: Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia.

Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kĩ thuật được kí kết với mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và thúc đẩy việc mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học và kĩ thuật giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và hoàn toàn tôn trọng chủ quyền của nhau. Góp phần vào sự nghiệp hoà bình hợp tác trong khu vực Đông Nam Á.

Hai quốc gia sẽ cố gắng thực hiện tất cả những biện pháp cần thiết để khuyến khích và phát triển hợp tác kinh tế, khoa học và kĩ thuật giữa hai nước trong khuôn khổ hiệp định này và phù hợp với luật lệ hiện hành của mỗi nước. 

Hợp tác kinh tế, khoa học và kĩ thuật được đề cập trong hiệp định sẽ bao gồm các lĩnh vực được cụ thể hoá hơn nữa thông qua sự thoả thuận của hai Bên, đặc biệt là khuyến khích đầu tư để lập các xí nghiệp liên doanh.

Hợp tác kinh tế, khoa học và kĩ thuật sẽ được thực hiện phù hợp với khả năng và yêu cầu cũng như trong khuôn khổ các điều kiện sẽ được các công ty và các tổ chức kinh doanh có thẩm quyền ở mỗi nước thoả thuận.

Các qui định chi tiết liên quan đến những hình thức và phương pháp cũng như những điều kiện của sự hợp tác như vậy trên các lĩnh vực được thoả thuận riêng rẽ và hoặc trong các hợp đồng được kí giữa các tổ chức kinh doanh và các tổ chức có thẩm quyền của hai nước.

Hiệu lực và thời hạn của Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kĩ thuật

Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kĩ thuật này sẽ có hiệu lực vào ngày Bên này nhận được thông báo cuối cùng của Bên kia thông qua đường Ngoại giao cho biết rằng các yêu cầu theo luật pháp của mình để cho bản Hiệp định này có hiệu lực đã được hoàn tất.

Bản Hiệp định này sẽ có hiệu lực trong thời gian 5 năm và sẽ được mặc nhiên kéo dài thời hạn từng năm một, trừ phi một trong hai Bên chấm dứt bằng việc thông báo bằng văn bản ít nhất 6 tháng trước khi bản Hiệp định hết hạn. 

Việc chấm dứt bản Hiệp định này sẽ không ảnh hưởng đến giá trị hiệu lực và thời hạn của bất kì thỏa thuận hay hợp đồng nào tiến hành theo bản Hiệp định hiện thời cho đến khi hoàn thành và/hoặc hợp đồng đó. 

Chi tiết về Hiệp định giữa Việt Nam và Indonesia về Hợp tác Kinh tế, Khoa học Kĩ thuật

Phùng Nguyệt