Hàng hóa

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Jordan

01:06 | 31/01/2020

Chia sẻ

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Jordan được kí kết với mong muốn mở rộng và đa dạng hoá hơn nữa các quan hệ thương mại và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại trên cơ sở bình đẳng không phân biệt và cùng có lợi.
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Jordan - Ảnh 1.

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Jordan. (Nguồn: freepik.com)

Thông tin cơ bản Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Jordan

Thời gian kí kết: ngày 23/3/1997.

Nơi kí kết: Amman, Jordan.

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Jordan được kí kết với mong muốn mở rộng và đa dạng hoá hơn nữa các quan hệ thương mại và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại trên cơ sở bình đẳng không phân biệt và cùng có lợi.

Việt Nam và Jordan thúc đẩy và phát triển thương mại giữa hai nước, nhằm đạt được điều này, cả hai nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập các văn phòng thương mại cho các pháp nhân và tự nhiên nhân được uỷ quyền để thực hiện các hoạt động thương mại phù hợp với qui định của mỗi nước. 

Các Bên kí kết dành cho nhau ưu đãi không kém hơn mức mà một Bên kí kết đã dành cho nước khác về thuế hải quan và các chi phí khác đối với hàng hoá xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Các qui định này sẽ không được áp dụng cho các trường hợp cụ thể dưới đây

1. Lợi ích, ưu tiên, ưu đãi và miễn trừ mà các bên dành cho hoặc trong tương lai sẽ dành cho bất cứ nước láng giềng nào của các bên.

2. Lợi ích, ưu tiên, ưu đãi và miễn trừ mà các Bên kí kết được hưởng hoặc trong tương lai sẽ được hưởng khi một trong hai bên tham gia vào khu vực mậu dịch tự do hoặc liên minh hải quan, hoặc các thỏa thuận kinh tế khác. 

3. Lợi ích, ưu tiên, ưu đãi và miễn trừ mà Jordan đã dành cho bất cứ nước thành viên nào của liên đoàn Arab.

Lợi ích từ Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Jordan

Các Bên kí kết sẽ cho phép xuất nhập khẩu tạm thời một số hàng hoá nhất định, phù hợp với luật pháp và qui định hiện hành ở mỗi nước, cho các mặt hàng sau:

- Mẫu hàng và các vật liệu quảng cáo không có giá trị thương mại theo Công ước Geneva 1952 để tạo điều kiện thuận lợi nhập hàng mẫu và các vật liệu quảng cáo. 

- Các mặt hàng hội chợ và triển lãm thương mại được nhập khẩu tạm thời theo luật pháp và các qui định của mỗi nước. Những container và kiện hàng riêng dùng trong thương mại quốc tế sẽ được chuyển trở về theo luật pháp và qui định của mỗi nước. 

Hiệp định này không ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của các Bên trong việc thực hiện các thoả thuận quốc tế hoặc các thoả ước mà hai bên đã kí kết trước khi kí Hiệp định này.

Hiệu lực Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Jordan 

Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào thời điểm khi hai Bên kí kết trao đổi công hàm thông báo về các yêu cầu pháp lí cho việc phê chuẩn Hiệp định đã được hoàn tất. 

Hiệp định này có hiệu lực 5 năm và sẽ gia hạn thêm từng năm một trừ phi một trong hai Bên tuyên bố kết thúc Hiệp định bằng văn bản thông qua con đường ngoại giao tối thiểu 3 tháng trước khi hết hạn Hiệp định. 

Chi tiết về Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Jordan

Phùng Nguyệt