|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sỹ

04:32 | 06/03/2020
Chia sẻ
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sỹ được kí kết với lòng mong muốn phát triển, mở rộng quan hệ trao đổi thương mại và kinh tế giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sỹ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Pelipecky)

Thông tin cơ bản về Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sỹ

Thời gian kí kết: 18/5/2004.

Địa điểm kí kết: Hà Nội.

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sỹ được kí kết với lòng mong muốn phát triển, mở rộng quan hệ trao đổi thương mại và kinh tế giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

Hai Bên kí kết sẽ cố gắng bằng mọi biện pháp thích hợp, nhằm tạo thuận lợi và phát triển việc trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa hai nước, trên cơ sở những qui định, thể lệ hiện hành ở Việt Nam và ở Thuỵ Sỹ. Vì lẽ đó, hai Bên kí kết sẽ cho phép nhập và xuất khẩu trong khuôn khổ những qui định hiện hành về các lĩnh vực này.

Ưu đãi tối huệ quốc theo Hiệp định

Hai Bên kí kết thỏa thuận dành cho nhau qui chế tối huệ quốc về thuế hải quan, thuế và các khoản thuế khác liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu và tái xuất các hàng hoá xuất xứ từ Việt Nam và từ Thuỵ Sỹ, cũng như các thủ tục và thể thức có liên quan.

Những qui định trên đây không áp dụng đối với: 

- Những ưu đãi mà một trong hai Bên kí kết dành cho một nước thứ ba đang tham gia vào một liên minh thuế quan, một khu vực mậu dịch tự do, hoặc một khu vực ưu đãi. 

- Những ưu đãi mà một trong hai Bên kí kết đang hoặc sẽ dành cho các nước chung biên giới, với mục đích tạo dễ dàng cho mậu dịch biên giới. 

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hợp tác về kinh tế

Hai Bên kí kết thỏa thuận dành cho nhau những điều kiện như đã dành cho tất cả các nước khác, trong việc nhận hàng để vận chuyển trong nước và quá cảnh. 

Các tàu buôn mang cờ Thuỵ Sỹ, thuộc các pháp nhân hoặc thể nhân Thuỵ Sỹ, sẽ được hưởng các điều kiện như các tàu của tất cả các nước khi vào, ra và lưu lại cảng biển của Việt Nam. 

Nhằm tăng cường các mối quan hệ kinh tế giữa hai nước và bằng mọi biện pháp thích hợp, hai Bên kí kết sẽ khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hợp tác về kinh tế, công nghiệp và khoa học kĩ thuật, cũng như về dịch vụ. 

Sự hợp tác nêu trong Hiệp định này sẽ được các thể nhân và pháp nhân của cả hai Bên kí kết thực hiện, phù hợp với luật pháp và thể lệ hiện hành ở mỗi nước. 

Các sản phẩm và dịch vụ có được từ sự hợp tác đó sẽ được hưởng đối xử công bằng và thuận lợi trong trường hợp có thể, theo các qui định hiện hành ở nước sở tại.

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sỹ

Tổng kim ngạch thương mại song phương 7 tháng đầu năm 2019 giữa Việt Nam và Thụy Sỹ đạt trên 2 tỉ USD, tăng cả về xuất khẩu và nhập khẩu so với cùng kì năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6 tỉ USD, tăng hơn 500 triệu USD (32%) so cùng kì năm trước. Nhập khẩu tăng trên 22%.

Các mặt hàng máy móc, thiết bị, đồ trang sức và kim loại quí, da giàydệt may và thuỷ sản là các nhóm tăng xuất khẩu sang Thuỵ Sỹ mạnh trong những tháng đầu năm 2019.

Chi tiết về Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sỹ

Phùng Nguyệt