|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia

13:33 | 02/02/2020
Chia sẻ
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia tạo khuôn khổ pháp lí cho việc hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế Malaysia trong quản lí thuế quốc tế, nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia - Ảnh 1.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia. (Nguồn: taichinhdoanhnghiep.vn)

Thông tin cơ bản về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia

Mục đích kí kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách:

- Miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt Nam cho các đối tượng cư trú của Malaysia;

- Khấu trừ số thuế mà đối tượng cư trú Việt Nam đã nộp tại Malaysia vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.

Ngoài ra, Hiệp định này còn tạo khuôn khổ pháp lí cho việc hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế Malaysia trong công tác quản lí thuế quốc tế, nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

Các khoản thuế được kiểm soát theo Hiệp định

1. Hiệp định này sẽ áp dụng đối với các khoản thuế lên thu nhập bị đánh thuế bởi một nước kí kết, bất kể phương thức đánh thuế.

2. Các loại thuế hiện có mà Hiệp định này sẽ áp dụng.

Tại Malaysia

- Thuế thu nhập;

- Thuế thu nhập từ dầu mỏ.

Tại Việt Nam

- Thuế thu nhập;

- Thuế lợi tức;

- Thuế doanh thu.

3. Hiệp định sẽ áp dụng đối với bất kì khoản thuế tương tự đáng kể hay đồng nhất nào mà được đánh thuế bổ sung sau ngày kí của Hiệp định này hoặc thay cho những loại thuế hiện có. Các cơ quan có thẩm quyền của các nước kí kết sẽ thông báo cho nhau những thay đổi quan trọng đã được thực hiện trong pháp luật thuế liên quan của mình.

Loại bỏ việc đánh thuế hai lần theo Hiệp định

1. Pháp luật có hiệu lực ở cả hai nước kí kết sẽ tiếp tục điều chỉnh hệ thống thuế thu nhập liên quan các nước kí kết trừ khi có một qui định rõ ràng ngược lại được làm trong Hiệp định này. Nếu thu nhập là đối tượng chịu thuế ở cả hai nước kí kết, việc giảm đánh thuế hai lần sẽ được nêu phù hợp với các đoạn sau đây của điều này.

2. Khi cư dân của Việt Nam phát sinh thu nhập theo luật của Malaysia và các qui định của Hiệp định này có thể bị đánh thuế ở Malaysia, Việt Nam sẽ cho phép khấu trừ thuế đối với thu nhập của cư dân đó một khoản bằng với số thuế đã nộp ở Malaysia. Tuy nhiên việc khấu trừ này sẽ không vượt quá phần thuế của Việt Nam được qui vào thu nhập như đã tính toán trước khi cho khấu trừ.

3. Nếu cư dân của Malaysia phát sinh thu nhập theo pháp luật Việt Nam và các qui định của Hiệp định này bị đánh thuế ở Việt Nam, Malaysia sẽ cho phép khấu trừ thuế đối với thu nhập của cư dân đó một khoản bằng với số thuế đã nộp ở Việt Nam. Tuy nhiên việc khấu trừ này sẽ không vượt quá phần thuế của Malaysia được qui vào thu nhập như đã tính toán trước khi cho khấu trừ.

Chi tiết về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia

Phùng Nguyệt