|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hiệp định Thương mại và Mậu dịch giữa Việt Nam và Canada

18:40 | 06/03/2020
Chia sẻ
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Canada được kí kết với mong muốn đẩy mạnh, đồng thời tạo thuận lợi cho việc phát triển thương mại và mậu dịch giữa Việt Nam và Canada vì thuận lợi chung.
Hiệp định Thương mại và Mậu dịch giữa Việt Nam và Canada - Ảnh 1.

Hiệp định Thương mại và Mậu dịch giữa Việt Nam và Canada. (Ảnh minh họa. Nguồn: freepik)

Thông tin cơ bản về Hiệp định Thương mại và Mậu dịch giữa Việt Nam và Canada

Thời gian kí kết: 13/11/1995.

Địa điểm kí kết: Hà Nội

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Canada được kí kết với mong muốn đẩy mạnh, đồng thời tạo thuận lợi cho việc phát triển thương mại và mậu dịch giữa Việt Nam và Canada vì thuận lợi chung.

Hai nước đều tin tưởng sự phát triển thương mại song phương về hàng hoá và dịch vụ, sẽ góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau và sự hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Canada.

Ý thức được rằng quan hệ thương mại và mậu dịch là nhân tố chính trong quan hệ song phương giữa hai nước. Việc cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đang tạo thêm khả năng mở rộng thương mại song phương.

Mục tiêu của Hiệp định

Thiết lập một khuôn khổ cân bằng về quyền, nghĩa vụ và các qui tắc được đôi bên thỏa thuận để thực hiện quan hệ thương mại, mậu dịch giữa Việt Nam và Canada.

Đảm bảo các điều kiện, đẩy mạnh sự tăng trưởng và phát triển mậu dịch hai chiều giữa các Bên vì lợi ích chung. 

Hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế bền vững của các Bên và tăng cường hợp tác thương mại giữa các bên vì lợi ích chung. 

Tạo thuận lợi cho Thương mại 

1. Các Bên sẽ giúp đỡ các doanh nghiệp của mình trong việc hợp tác và liên doanh để sản xuất, chế biến xuất khẩu sang các nước thứ ba vì lợi ích chung. 

2. Về những hàng hoá nhập vào để trưng bày tại hội chợ, triển lãm, thì luật pháp và thể lệ của nước tổ chức hội chợ, triển lãm ấy sẽ điều tiết mọi việc miễn thuế hải quan hoặc các khoản thu tương tự khác, đồng thời việc đưa vào thương mại những hàng hoá và mẫu hàng đó tại nước nhập khẩu. 

3. Phù hợp với luật pháp và qui chế hiện hành trên lãnh thổ của mỗi Bên. Mỗi Bên sẽ tạo thuận lợi cho việc tự do quá cảnh sản phẩm của Bên kia qua lãnh thổ nước mình, thông qua các tuyến đường đã có, thuận tiện nhất cho quá cảnh quốc tế. 

Những sản phẩm quá cảnh qua lãnh thổ của một Bên vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát Hải quan, sẽ không đưa vào thương mại của Bên đó và không phải chịu bất kì sự chậm trễ hoặc hạn chế không cần thiết nào, đồng thời sẽ được miễn các loại thuế nhập khẩu, thuế và các khoản thu khác, trừ phí vận tải, chi phí hành chính hoặc dịch vụ liên quan đến quá cảnh. 

4. Về tất cả khoản thu, thể lệ và thủ tục áp dụng đối với sản phẩm quá cảnh. Mỗi bên sẽ dành cho sản phẩm của Bên kia, quá cảnh qua lãnh thổ của mình hưởng đãi ngộ không kém thuận lợi hơn, như đã dành cho sản phẩm của bất kì nước thứ ba nào khác có hàng hoá quá cảnh qua lãnh thổ nước mình. 

5. Mỗi Bên sẽ dành cho sản phẩm của Bên kia, mà sản phẩm đó có quá cảnh qua lãnh thổ của bất cứ nước thứ ba nào, vẫn nằm trong sự kiểm soát của Hải quan, không đưa vào thương mại của nước thứ ba đó, được hưởng đãi ngộ không kém thuận lợi so với đãi ngộ dành cho những sản phẩm vận chuyển thẳng từ nước xuất xứ tại nước nhập khẩu, không có quá cảnh qua lãnh thổ nước thứ ba. 

Chi tiết về Hiệp định Thương mại và Mậu dịch giữa Việt Nam và Canada

Phùng Nguyệt