|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Argentina

02:22 | 05/03/2020
Chia sẻ
Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Argentina được kí kết với mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư của các nhà đầu tư của một nước trên lãnh thổ của nước kia.
Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Argentina - Ảnh 1.

Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Argentina. (Nguồn: TTXVN)

Thông tin cơ bản về Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Argentina

Thời gian kí kết: 3/6/1996.

Nơi kí kết: Hà Nội.

Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Argentina được kí kết với mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư của các nhà đầu tư của một nước trên lãnh thổ của nước kia.

Việt Nam và Argentina nhận thấy rằng việc khuyến khích và bảo hộ những đầu tư trên cơ sở của một hiệp định, sẽ góp phần thúc đẩy sáng kiến kinh doanh cá nhân và làm tăng thêm sự thịnh vượng của cả hai nước.

Khuyến khích đầu tư 

Mỗi Bên kí kết khuyến khích đầu tư của các nhà đầu tư Bên kí kết kia và công nhận những đầu tư như vậy phù hợp với pháp luật của Bên kí kết đó. 

Bảo hộ đầu tư 

Mỗi Bên kí kết sẽ luôn luôn bảo đảm sự đối xử công bằng và thỏa đáng đối với đầu tư của nhà đầu tư Bên kí kết kia, sẽ không làm phương hại đến việc quản lí, duy trì, sử dụng, hưởng thụ hoặc thanh lí các đầu tư đó bằng các biện pháp vô căn cứ hoặc không công bằng. 

Mỗi Bên kí kết, một khi đã cho phép nhà đầu tư của Bên kí kết kia đầu tư trên lãnh thổ của mình, sẽ bảo đảm sự bảo hộ đầy đủ bằng pháp luật đối với các đầu tư đó, đồng thời sẽ đối xử không kém thuận lợi hơn so với đầu tư của nhà đầu tư bất kí nước thứ ba nào. 

Đối xử tối huệ quốc sẽ không áp dụng đối với các đặc quyền, mà mỗi Bên kí kết áp dụng cho nhà đầu tư của một nước thứ ba là thành viên hay liên minh trong một khu vực tự do thương mại, liên minh thuế quan, thị trường chung hoặc hiệp định khu vực. 

Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Bên kí kết 

Bất kì tranh chấp nào phát sinh trong phạm vi các điều khoản của Hiệp định này, liên quan đến đầu tư của nhà đầu tư một Bên kí kết và Bên kí kết kia, nếu có thể, sẽ được giải quyết thông qua hòa giải.

Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng 6 tháng kể từ ngày tranh chấp được nêu lên bởi một Bên, thì theo yêu cầu của nhà đầu tư, tranh chấp sẽ được trình lên: 

- Một Tòa án có thẩm quyền của Bên kí kết mà trên lãnh thổ đó đầu tư được thực hiện.

- Một Tòa án trọng tài thành lập cho từng trường hợp theo qui định của Trọng tài của Uỷ ban Liên hiệp quốc về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL). 

Không phụ thuộc vào việc nhà đầu tư đệ trình tranh chấp lên Tòa án có thẩm quyền của Bên kí kết, mà ở đó đầu tư được thực hiện hay lên trọng tài quốc tế thì sự lựa chọn đó là cuối cùng.

Tòa án trọng tài sẽ giải quyết dựa theo các điều khoản của Hiệp định này, theo luật pháp của Bên kí kết liên quan đến tranh chấp, bao gồm những qui định trong trường hợp mâu thuẫn của luật, những qui định của bất kì điều ước cụ thể nào liên quan đến đầu tư và các nguyên tắc thích ứng của luật quốc tế. 

Quyết định trọng tài sẽ là cuối cùng và bắt buộc đối với các Bên tranh chấp. Mỗi Bên kí kết sẽ thực hiện quyết định trọng tài phù hợp với pháp luật của Bên kí kết đó.

Chi tiết về Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Argentina

Phùng Nguyệt

Tỷ suất lợi nhuận của ‘cá mập’ ngoại thua xa quỹ nội, nhóm top đầu chưa thể thắng VN-Index
Những nhà quản lý quỹ trên thị trường đang đối mặt với vấn đề như hiệu suất kém xa mặt bằng chung (tham chiếu VN-Index), tiền đồng mất giá dẫn đến nguy cơ bị rút quỹ.