|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Hết năm 2017, Agribank vẫn còn hơn 40.000 tỷ đồng trái phiếu VAMC

16:53 | 31/05/2018
Chia sẻ
Tổng nội bảng của ngân hàng tính đến cuối năm 2017 là 18.000 tỷ đồng, tăng hơn 16%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm từ 2,07% vào đầu năm xuống còn 2,05%.
het nam 2017 agribank van con hon 40000 ty dong trai phieu vamc Lãi suất tiết kiệm Agirbank mới nhất tháng 5/2018

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) công bố báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2017.

Kết thúc năm 2017, tổng tài sản của ngân hàng mẹ đạt hơn 1,15 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với cuối 2016. Cho vay khách hàng đạt 863.576 tỷ đồng, tăng gần 18%. Chứng khoán đầu tư là hơn 149.712 tỷ đồng, giảm hơn 5%. Huy động từ khách hàng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 16%.

Về kết quả kinh doanh, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt hơn 34.115 tỷ đồng, tăng hơn 19%. Hoạt động dịch vụ thu lãi 2.584 tỷ đồng, tăng gần 20%. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi hơn 176 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ 80 tỷ đồng.

Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động khác là hơn 5.115 tỷ đồng (tăng 19%), chủ yếu là nhờ thu từ nợ gốc của các khoản nợ đã xử lý rủi ro.

Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng đạt 23.580 tỷ đồng, tăng hơn 36%. Tuy nhiên, khoản trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng khá mạnh (tăng 42%), nên lợi nhuận sau khi trích lập tăng với tốc độ thấp hơn. Lãi trước thuế và sau thuế của ngân hàng đạt lần lượt 5.066 tỷ đồng và 4.060 tỷ đồng, tăng khoảng 20%.

Bên cạnh đó, nợ xấu nội bảng tính đến cuối năm 2017 là 18.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm từ 2,07% vào đầu năm xuống 2,05%.

het nam 2017 agribank van con hon 40000 ty dong trai phieu vamc

Trong năm 2017, Agribank đã xử lý được 4.764 tỷ đồng trái phiếu VAMC đưa giá trị khoản mục này giảm xuống còn 40.983 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng đã trích lập dự phòng 21.990 tỷ đồng.

het nam 2017 agribank van con hon 40000 ty dong trai phieu vamc

Xem thêm

Tuệ An

'Lá bài' nào giúp nhiều doanh nghiệp lớn thoát lỗ ngoạn mục trong quý II?
Doanh thu tài chính, thu nhập khác hay khoản hoàn nhập dự phòng là "phao cứu sinh" giúp nhiều doanh nghiệp lớn thoát lỗ thậm chí ghi nhận khoản lãi kỷ lục trong quý II.