|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tập đoàn KIDO có lãi trở lại trong quý I

20:05 | 01/05/2024
Chia sẻ
Quý I/2024, KIDO báo lãi ròng gần 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 319 tỷ đồng còn quý IV liền trước lỗ ròng tới 565 tỷ.

Sản phẩm bánh của KIDO. (Ảnh minh họa: MH).

CTCP Tập đoàn KIDO (Mã: KDC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu thuần 1.815 tỷ, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp được cải thiện từ 18,8% cùng kỳ lên 19,8% quý này, do giá vốn hàng bán giảm với tốc độ cao hơn mức giảm của doanh thu.

Các chi phí khác trong kỳ đều giảm mạnh, bao gồm chi phí lãi vay giảm 68%, chi phí bán hàng giảm 22% (chủ yếu do tiết giảm chi phí quảng cáo và khuyến mãi).

Cả quý, KIDO lãi sau thuế 22 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 151 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 10 tỷ, cải thiện so với mức lỗ ròng 319 tỷ của quý I/2023.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024.

Cho năm 2024, KIDO đặt kế hoạch doanh thu thuần 13.000 tỷ đồng và lãi trước thuế 800 tỷ đồng. Như vậy kết thúc quý đầu năm, tập đoàn đã thực hiện được 14% chỉ tiêu doanh thu và 6% mục tiêu lợi nhuận năm.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/3, tổng tài sản của KIDO giảm 9% so với đầu năm, xuống mức 11.279 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm gần 27% về còn 2.053 ỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.798 tỷ đồng, với hơn 1.393 tỷ là tạm ứng để Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á mua cổ phần mục tiêu. Hàng tồn kho giảm 16% so với đầu năm về còn 905 tỷ đồng.

Cuối kỳ, KIDO đầu tư vào 4 công ty liên kết và liên doanh với giá trị đầu tư là 2.713 tỷ đồng, trong đó trích lập dự phòng trên 753 tỷ cho Lavenue - chủ đầu tư dự án Lavenue Crown tại số 8 - 12 đường Lê Duẩn, quận 1, TP HCM.

Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính quý I/2024 của KIDO.

Tính đến ngày 31/3, tổng dư nợ vay của KIDO ghi nhận 2.722 tỷ đồng, giảm hơn 605 tỷ đồng so với đầu năm với chủ yếu là khoản vay của ngân hàng và còn lại khoảng 495 tỷ đồng từ trái phiếu. Theo thuyết minh, trái phiếu được đảm bảo bằng 30 triệu cổ phiếu của Vocarimex và 17 triệu cổ phiếu của Dầu ăn Tường An - các công ty con trong Tập đoàn.

Minh Hằng

Thủ tướng: 'Biến đau thương thành hành động', tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành biến đau thương thành hành động trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ đề ra, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.