|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Coteccons quay lại mức lãi trăm tỷ đồng một quý

20:45 | 01/05/2024
Chia sẻ
Coteccons có lãi sau thuế gần 105 tỷ đồng, tăng trưởng 476% so với cùng kỳ năm ngoái và quay trở lại mốc có lợi nhuận trăm tỷ đồng sau 15 quý.

Theo báo cáo tài chính quý III (niên độ 1/1-31/3/2024), Công ty cổ phần Coteccons (Mã: CTD) ghi nhận doanh thu thuần cao gấp rưỡi so với cùng kỳ lên mức 4.666 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cao gấp 4 lần cùng kỳ đạt 221 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp tăng vọt lên 4,7%.  

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm phân nửa còn 42 tỷ đồng và chi phí tài chính giảm 64% còn 11 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 250% lên 180 tỷ đồng. Công ty có thêm lợi nhuận khác đột biến gần 66 tỷ đồng.

Những biến động lớn này giúp Coteccons có lãi sau thuế gần 105 tỷ đồng, tăng trưởng 476% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cũng đưa công ty quay trở lại mốc có lãi trăm tỷ đồng một quý kể từ quý II/2020 (15 quý).

Ban lãnh đạo cho biết biên lợi nhuận gộp của các dự án đã được cải thiện đáng kể lên trên 4,7% và doanh thu mở rộng đã tạo ra kết quả tích cực. 

 Nguồn: HL tổng hợp. 

 Nguồn: HL tổng hợp. 

Lũy kế 3 năm quý trong niên độ tài chính, công ty xây dựng ghi nhận doanh thu tăng trưởng 16% lên 14.450 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 241 tỷ đồng, gấp 6,4 lần so với cùng kỳ niên độ năm ngoái.  

Mới đây, Hội đồng quản trị Coteccons thông qua việc thay đổi kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2024 (1/7/2023-30/6/2024).  

Theo đó, chỉ tiêu doanh thu được nâng lên mức 20.000-20.500 tỷ đồng, cao hơn 12,4-15,2% so với kế hoạch ban đầu. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế mới là 288-296 tỷ đồng, cao hơn 5,1-8% so với con số ban đầu.

Với kết quả trên, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 70-72% kế hoạch doanh thu và 81-84% chỉ tiêu lợi nhuận sau 3 quý kinh doanh. 

Tổng tài sản doanh nghiệp hiện ở mức gần 21.000 tỷ đồng. Khoản mục lớn nhất là phải thu ngắn hạn khách hàng với 11.233 tỷ đồng (Đã trích lập dự phòng 1.356 tỷ đồng); lượng tiền và tiền gửi ngân hàng có khoảng 3.100 tỷ đồng.  

Ở phía nguồn vốn, Coteccons đang thực hiện vay nợ tài chính hơn 1.500 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu dày với thặng dư vốn cổ phần gần 2.900 tỷ, quỹ đầu tư phát triển hơn 4.400 tỷ và lợi nhuận chưa phân phối gần 630 tỷ đồng. 

Huy Lê

Động lực cho 6 tháng cuối năm: Phải thoát khỏi 'kinh tế nhị nguyên', ưu tiên phát triển doanh nghiệp Việt
Nền kinh tế nửa đầu năm 2024 phục hồi không bằng phẳng, các doanh nghiệp lớn, FDI có xu hướng tốt lên nhưng doanh nghiệp nội lại gặp nhiều khó khăn khó khăn. Vì vậy, TS. Trần Đình Thiên cho rằng, về lâu dài ohải thoát khỏi cấu trúc kinh tế nhị nguyên, ưu tiên phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt đúng hướng thị trường.