Kiến thức Kinh tế

Hệ thống thông tin Marketing quốc tế (International Marketing Information System - IMIS) là gì?

09:33 | 13/12/2019

Chia sẻ

Hệ thống thông tin marketing quốc tế

Khi mức thu nhập của người dân được nâng cao, người mua càng trở nên khó tính khi lựa chọn hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu riêng có. Do đó, người bán hàng càng khó dự đoán được phản ứng của người mua đối với các tính năng, hình thức và các tính chất khác của hàng hóa. Vì vậy hệ thống thông tin Marketing quốc tế đóng vai trò rất quan trọng.
Hệ thống thông tin Marketing quốc tế (International Marketing Information System - IMIS) là gì? Phạm vi nghiên cứu hệ thống thông tin Marketing quốc tế - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Snapseed.exe)

Hệ thống thông tin Marketing quốc tế 

Khái niệm

Hệ thống thông tin Marketing quốc tế trong tiếng Anh là International Marketing Information System, viết tắt là IMIS.

Theo Hiệp hội marketing Mỹ, hệ thống thông tin marketing quốc tế bao gồm việc thu thập thông tin một cách có hệ thống, lưu trữ và xử lí thông tin về những vấn đề liên quan tới marketing sản phẩm và dịch vụ.

Định nghĩa này đưa ra sự mô tả hữu ích về bản chất của nghiên cứu marketing nhưng sẽ là sai lầm nếu coi rằng nghiên cứu marketing bao gồm phân tích trước nghiên cứu, đó là khía cạnh quan trọng của quá trình nghiên cứu. 

Trước khi thu thập dữ liệu, yêu cầu phải lập kế hoạch cẩn thận để xác định loại thông tin cần thiết và mục đích của loại thông tin này. Nếu không có những hoạt động trước khi nghiên cứu thì sẽ rất nguy hiểm với những thông tin quan trọng có thể không thu thập được và những thông tin thu thập được sẽ trở thành vụ nghĩa hoặc không còn phù hợp nữa.

Phạm vi nghiên cứu hệ thống thông tin Marketing quốc tế - IMIS

Điểm khác biệt căn bản giữa nghiên cứu marketing nước ngoài và trong nước là phạm vi mở rộng cần thiết đối với nghiên cứu tại nước ngoài. 

Việc nghiên cứu cần được chia thành 3 loại dựa trên nhu cầu sử dụng thông tin: 

- Một là những thông tin cần thiết về đất nước, về khu vực và thị trường; 

- Hai là thông tin cần thiết để dự đoán những yêu cầu marketing trong tương lai dựa trên những xu hướng xã hội, kinh tế, người tiêu dùng ở những quốc gia hay những thị trường riêng biệt; 

- Ba là những thông tin về thị trường riêng biệt được sử dụng để đưa ra các quyết định về giá, phân phối, xúc tiến hỗ trợ kinh doanh và về thị trường và phát triển những kế hoạch về marketing. 

Đối với những hoạt động nội địa, việc thu thập thông tin chủ yếu tập trung vào loại thông tin thứ 3 bởi vì những dữ liệu khác lại rất sẵn có từ những nguồn thứ cấp.

Sự ổn định về chính trị, thuộc tính văn hoá, đặc điểm địa lí của một nước là một trong số những thông tin thường không được phòng nghiên cứu marketing của một công ty nội địa quan tâm nhưng chúng lại được dùng để đánh giá một thị trường nước ngoài. 

Phạm vi rộng lớn hơn của việc nghiên cứu marketing quốc tế được phản ánh trong những bước kế hoạch của công ty Unisys trong đó có thu thập và đánh giá thông tin bao gồm:

Về kinh tế: Những dữ liệu tổng quát về tăng trưởng kinh tế, lạm phát, các xu hướng và đặc tính của chu kì kinh doanh; phân tích về khả năng lãi suất của sản phẩm; nghiên cứu kinh tế ngành riêng biệt, phân tích các nền kinh tế nước ngoài; và những chỉ dẫn kinh tế chủ chốt đối với Hoa Kì và một số quốc gia khác.

Môi trường chính trị và xã hội: Một tầm nhìn phi kinh tế nói chung về các điều kiện có ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của công ty. Thêm vào một số những đối tượng, nó cũng bao gồm vấn đề sinh thái, thời gian rảnh rỗi, tính an toàn và những ảnh hưởng tiềm năng đối với việc kinh doanh của công ty.

Khái quát về các điều kiện của thị trường. Bản phân tích chi tiết những điều kiện thị trường mà công ty quan tâm bởi những phân đoạn thị trường trong đó bao gồm yếu tố quốc tế.

Bản tóm tắt môi trường kĩ thuật: Bản tóm tắt về công nghệ "vị thế của nghệ thuật" bởi vì nó liên quan đến việc kinh doanh của công ty và bởi sự rạn nứt của các phân đoạn sản phẩm

Quan điểm về thị phần của các nhà cạnh tranh, các phương pháp phân đoạn thị trường, sản phẩm và những chiến lược rõ ràng về phạm vi marketing quốc tế.

Thông tin mang tính chiều sâu có vai trò quan trọng đối với việc ra quyết định đúng đắn về marketing. Đối với nhà nghiên cứu thị trường nội địa, những thông tin như vậy là rất cần thiết sau nhiều năm làm việc tại một thị trường nào đó nhưng ở thị trường nước ngoài những thông tin này cần phải được thu thập cho mỗi một thị trường mới.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Marketing quốc tế, NXB Lao động – Xã hội)

Đức Nhượng