|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

HAGL lỗ ròng 1.174 tỷ đồng quý IV do hồi tố, đã có nguồn thu từ bán heo

09:08 | 01/02/2021
Chia sẻ
Trong bối cảnh dịch bệnh, ban lãnh đạo HAGL đã rà soát lại số liệu quá khứ liên quan tới ước tính và dự phòng giá trị thu hồi các khoản phải thu và quyết định điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2020 bằng việc trích lập dự phòng.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) đã công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý IV/2020 lại tiếp tục ghi nhận lỗ.

Quý IV, kinh doanh dưới giá vốn bên cạnh các chi phí lãi vay, quản lý doanh nghiệp ăn mòn hết lợi nhuận khiến HAGL lỗ sau thuế 1.526 tỷ đồng dù doanh thu tăng gấp rưỡi lên 914 tỷ.

Công ty cho biết dịch COVID-19 khiến giá bán sản phẩm bị ảnh hưởng dẫn tới lỗ gộp. 

Đáng lưu ý, khoản chi phí dự phòng tăng đột biến gấp 3,34 lần lên 920 tỷ đồng trong kỳ chủ yếu do ghi nhận 799 tỷ đồng chi phí dự phòng.

Cu thể, HAGL giải trình trong các BCTC hợp nhất năm 2018, 2019 được kiểm toán, kiểm toán Ernst & Young đã đưa ra ý kiến loai trừ liên quan tới các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng.

Tới nay, trong bối cảnh dịch bệnh, ban lãnh đạo tập đoàn đã dựa trên nguyên tắc thận trọng rà soát lại số liệu quá khứ liên quan tới ước tính và dự phòng giá trị thu hồi các khoản phải thu và quyết định điều chỉnh hồi tố BCTC hợp nhất cho năm 2020 bằng việc trích lập dự phòng. Điều này giúp BCTC năm 2020 của tập đoàn sẽ không tiếp tục bị ý kiến ngoại trừ.

Ngoài ra, trong quý IV, khoản lỗ khác 653 tỷ đồng chủ yếu do tập đoàn trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào CTCP Chăn nuôi Gia Lai sau khi chuyển gần 5.866 tỷ đồng dư nợ phải thu thành 88% cổ phần tại đây.

HAGL lỗ ròng 1.174 tỷ đồng quý IV do hồi tố, đã có nguồn thu từ bán heo - Ảnh 1.

Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 của HAG (Số liệu 2019 đã được điều chỉnh sau hồi tố)

Luỹ kế cả năm, HAGL đạt 3.085 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 49% so với năm 2019. Tập đoàn vẫn tiếp tục báo lỗ sau thuế với con số 2.175 năm 2020. Lỗ ròng năm 2020 là 1.201 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi ròng 190 tỷ và lỗ luỹ kế hết năm 2020 lên tới 5.086 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của HAGL xuất hiện thêm nguồn thu từ bán heo 121 tỷ đồng trong quý IV. Doanh thu từ bán heo nhiều khả năng đến từ CTCP Chăn nuôi Gia Lai sau khi đơn vị này bổ sung thêm ngành nghề chăn nuôi heo và sản xuất giống heo vào tháng 6/2020.

Năm 2020, HAGL đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.082 tỷ đồng, lỗ trước thuế 356 tỷ đồng. Như vậy, tập đoàn mới thực hiện được 61% kế hoạch doanh thu và lỗ trước thuế tới 2.170 tỷ đồng, vượt xa con số đề ra.

HAGL lỗ ròng 1.174 tỷ đồng quý IV do hồi tố, đã có nguồn thu từ bán heo - Ảnh 2.

Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất của HAGL

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2020, quy mô tài sản của HAGL là 36.301 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm và khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là chi phí xây dựng dở dang các vườn cây.

Khoản phải thu từ cho vay hết năm 2020 là 5.969 tỷ đồng, giảm 39% so với con số đầu năm. 

Tổng nợ phải trả của HAGL là 26.626 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ đi vay tăng hơn 3.400 tỷ lên 18.102 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2020 do xuất hiện khoản vay gần 5.123 tỷ đồng từ CTCP Nông nghiệp Trường Hải, đơn vị thành viên của CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco).

Vốn lưu động của HAGL âm 4.961 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2020. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 723 tỷ đồng năm 2020, cải thiện so với con số âm gần 2.538 tỷ đồng năm 2019.

Hoàng Kiều