Doanh nghiệp

HAGL Agrico thoát án huỷ niêm yết nhờ khoản lãi 360 tỷ đồng quý IV

09:17 | 31/01/2021

Chia sẻ

Nhờ khoản lãi từ chuyển nhượng vốn tại công ty con trong quý IV/2020 giúp HAGL Agrico có lãi cả năm và thoát án huỷ niêm yết.

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với con số lãi 21 tỷ đồng năm 2020.

Đúng như chia sẻ trước đó về kết quả kinh doanh quý IV/2020 tại đại hội đồng cổ đông bất thường đầu tháng 1, Chủ tịch HAGL Agrico cho biết cơ bản là có lời đủ bù các khoản lỗ trong 9 tháng đầu năm để không bị huỷ niêm yết. 

Cụ thể, quý IV/2020, kinh doanh dưới giá vốn khiến công ty lỗ gộp 201 tỷ đồng. Khoản doanh thu tài chính cụ thể là lãi từ chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty con giúp lợi nhuận thuần từ kinh doanh của HAGL Agrico đạt 442 tỷ đồng trong khi năm 2019 lỗ 299 tỷ.

Do trong kỳ không còn ghi nhận khoản chi phí chuyển đổi vườn cây nên doanh nghiệp chỉ lỗ khác 55 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2019 lỗ tới 436 tỷ đồng.

Kết thúc quý IV/2020, HAGL lãi sau thuế tới 363 tỷ đồng, bù đắp khoản lỗ 9 tháng đầu năm. Cả năm 2020, HAGL Agrico lãi 21 tỷ đồng trong khi năm 2019 lỗ 2.444 tỷ đồng.

Doanh thu thuần năm 2020 đạt 2.374 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2019. Tính tới cuối năm 2020, HAGL Agrico còn lỗ luỹ kế 2.307 tỷ đồng.

HAGL Agrico thoát án huỷ niêm yết nhờ khoản lãi 360 tỷ đồng quý IV - Ảnh 1.

Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính của HNG

Trong năm 2020, HAGL Agrico đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.307 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 566 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp mới đạt 55% mục tiêu doanh thu và chưa tới 8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nói thêm về khoản chuyển nhượng vốn công ty con, từ quý IV/2020 tới đầu tháng 1/2021, HAGL Agrico đã chuyển nhượng loạt công ty con cho CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thadi) - công ty thành viên của CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) gồm 100% vốn Công ty TNHH MTV An Đông Mia, Công ty TNHH MTV Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tây Nguyên, xấp xỉ 99,97% vốn CTCP Hoàng Anh Đắk Lắk.

HAGL Agrico thoát án huỷ niêm yết nhờ khoản lãi 360 tỷ đồng quý IV - Ảnh 2.

Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính hơp nhất quý IV/2020

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của HAGL Agrico là 24.628 tỷ đồng, tăng chưa tới 6% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền vẫn chưa được cải thiện khi cuối năm doanh nghiệp chỉ có gần 27 tỷ đồng.

Phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả chiếm tới 65% tổng nguồn vốn ghi nhận 15.979 tỷ đồng cuối năm 2020. Trong đó, nợ đi vay là 11.402 tỷ đồng, tăng 2.197 tỷ đồng so với con số đầu năm.

Theo thuyết minh, tại ngày 31/12/2020, HAGL Agrico còn nợ CTCP Nông nghiệp Trường Hải gần 5.123 tỷ đồng. Còn lại phần lớn là vay từ ngân hàng.

Đáng lưu ý, vốn lưu động hết năm 2020 của HAGL Agrico âm 4.716 tỷ đồng. 

HAGL Agrico thoát án huỷ niêm yết nhờ khoản lãi 360 tỷ đồng quý IV - Ảnh 3.

Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020

Hoàng Kiều