|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Mua thêm 2% cổ phần một công ty giúp Xây dựng Hoà Bình có thêm gần 73 tỷ đồng thu nhập khác

12:39 | 12/04/2021
Chia sẻ
Chính nhờ giao dịch mua thêm chỉ 2% cổ phần để biến Công ty TNHH Tiến Phát Đông Bắc thành công ty con giúp Xây dựng Hoà Bình ghi nhận khoản lãi mua rẻ gần 73 tỷ đồng, đóng góp lớn vào lợi nhuận năm 2020.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

 - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán và báo cáo tự lập năm 2020

Sau kiểm toán các chỉ tiêu doanh thu, giá vốn hàng vốn trên bảng kết quả kinh doanh thay đổi không đáng kể với doanh thu giảm nhẹ 3 tỷ còn 11.225 tỷ đồng.

Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp của Xây dựng Hoà Bình giảm nhẹ trái lại chi phí tài chính tăng 11% so với báo cáo tự lập.

Chỉ tiêu tác động lớn nhất với sự thay đổi của bảng kết quả kinh doanh là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại giảm một nửa sau kiểm toán còn 10 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Xây dựng Hoà Bình tăng 20% so với báo cáo tự lập lên 84 tỷ đồng. EPS cả năm 2020 là 340 đồng.

So với kết quả năm 2019 thì doanh thu và lợi nhuận của công ty giảm lần lượt 40% và 79%. Mức lợi nhuận năm 2020 cũng ghi nhận thấp nhất 5 năm qua.

Xây dựng Hoà Bình   - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các năm của Xây dựng Hoà Bình

Doanh nghiệp giải trình do ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến một số công trình giãn tiến độ thi công, các dự án mới chủ đầu tư triển khai chậm trong khi công ty vẫn phải duy trì các nguồn lực để phục vụ nhu cầu khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh.

Nếu đọc kĩ báo cáo tài chính của Xây dựng Hoà Bình có thể thấy, lợi nhuận thuần năm 2020 chỉ đạt 29 tỷ đồng. Nhờ khoản lợi nhuận khác 86 tỷ kéo lãi sau thuế của doanh nghiệp lên 84 tỷ đồng.

Theo thuyết minh trên báo cáo kiểm toán thì ngày 1/9/2020, công ty đã mua thêm 679.728 cổ phiếu, tương đương 2% cổ phần của Công ty TNHH Tiến Phát Đông Bắc với giá mua gần 6,8 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu lên 50,89%.

Chính giao dịch này đã giúp doanh nghiệp có thêm gần 73 tỷ đồng từ lãi mua rẻ, đóng góp lớn vào lợi nhuận năm 2020.

Lãi từ giao dịch mua giá rẻ: Là khoản chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư vào công ty con nhỏ hơn phần sở hữu của công ty mẹ trong giá trị hợp lý của tài sản thuần của công ty con tại ngày mua (thuật ngữ này trước đây gọi là bất lợi thương mại hoặc lợi thế thương mại âm) (Theo thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất)

Mua thêm 2% cổ phần một công ty giúp Xây dựng Hoà Bình có thêm gần 73 tỷ đồng thu nhập khác - Ảnh 3.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của Xây dựng Hoà Bình

Về tình hình tài chính, tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản sau kiểm toán của công ty là 15.552 tỷ đồng, tăng 66 tỷ so với báo cáo tự lập.

Báo cáo tự lập được doanh nghiệp nêu là không có nợ xấu phát sinh song theo thuyết minh trên báo cáo kiểm toán thì cuối năm 2020, tổng khoản nợ quá hạn là 2.786 tỷ đồng và phải trích lập gần 403 tỷ đồng dự phòng khiến giá trị thuần của khoản nợ này còn 2.383 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2020, khoản phải thu ngắn hạn lên tới 10.646 tỷ đồng sau khi đã trừ khi khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi gần 403 tỷ đồng.

Xây dựng Hoà Bình   - Ảnh 3.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của Xây dựng Hoà Bình

Tổng nợ đi vay hết năm 2020 của công ty là 5.117 tỷ đồng, tăng 156 tỷ so với đầu năm này và chủ yếu là vay ngắn hạn từ ngân hàng. Nợ đi vay của Xây dựng Hoà Bình gấp 1,23 lần vốn chủ sở hữu.

Hoàng Kiều