|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Giả định dòng chi phí trung bình (Average Cost Flow Assumption) là gì?

11:04 | 25/05/2020
Chia sẻ
Giả định dòng chi phí trung bình (tiếng Anh: Average Cost Flow Assumption) là việc công ty sử dụng giá trị trung bình trong kì kế toán để phân bổ chi phí cho giá vốn hàng bán và hàng tồn kho cuối kì.
Giả định dòng chi phí trung bình (Average Cost Flow Assumption) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa. Investopedia

Giả định dòng chi phí trung bình

Khái niệm

Giả định dòng chi phí trung bình hoặc giả định dòng chi phí trung bình theo trọng số trong tiếng Anh là Average Cost Flow Assumption hoặc Weighted Average Cost Flow Assumption.

Giả định dòng chi phí trung bình là việc công ty sử dụng giá trị trung bình trong kì kế toán để phân bổ chi phí cho giá vốn hàng bán và hàng tồn kho cuối kì.

Nội dung của phương pháp giả định dòng chi phí trung bình

Giả định dòng chi phí trung bình lấy trung bình chi phí của các mặt hàng được bán. Phương pháp này giả định rằng tất cả hàng hóa thuộc một loại nhất định có thể thay thế cho nhau và chỉ khác nhau về giá mua. Sự khác biệt về giá mua được qui cho các yếu tố bên ngoài bao gồm lạm phát, cung hoặc cầu.

Theo giả định dòng chi phí trung bình, tất cả các chi phí được cộng lại với nhau, sau đó chia cho tổng số đơn vị đã được mua. Số lượng đơn vị bán có thể được nhân với giá trung bình trên mỗi đơn vị để thiết lập giá vốn hàng bán và hàng tồn kho cuối kì.

Ví dụ về phương pháp giả định dòng chi phí trung bình

Giả sử rằng Widgets Inc. của Wexel sử dụng giả định dòng chi phí trung bình khi phân bổ chi phí cho hàng tồn kho.

Trong kì kế toán, Wexel bán:

+ 25 đơn vị hàng hóa từ thùng A, mỗi đơn vị có chi phí sản suất là 25 đô la;

+ 27 đơn vị từ thùng B, mỗi cái có chi phí sản suất 27 đô la để sản xuất;

+ 30 đơn vị từ xô C, mỗi cái có chi phí sản suất 30 đô la để sản xuất.

Các đơn vị hàng hóa đều có thể thay thế cho nhau, chỉ khác nhau về chi phí sản xuất, do sự gia tăng chi phí của chất nổ nhựa được sử dụng trong quá trình sản xuất.

Để tính tổng chi phí giá vốn hàng bán (COGS), Wexel sử dụng phương pháp giả định dòng chi phí trung bình. Kế toán tính toán chi phí của mỗi đơn vị như sau: [(25 x $25) + (27x $27) + (30 x $30)] / (25 + 27 + 30) = $27.49.

(Nguồn tham khảo: Investopedia)

Mai Phạm

Loại ảnh hưởng ‘lệch lạc’ của VN30 bằng cách nào?

Loại ảnh hưởng ‘lệch lạc’ của VN30 bằng cách nào?
Việc các cổ phiếu trong VN30-Index chiếm tỷ trọng khá lớn trong VNIndex trong khi các cổ phiếu này biến động “thất thường” vì nhiều lý do đã đặt ra vấn đề làm thế nào để loại bỏ những ảnh hưởng “lệch lạc” của nhóm cổ phiếu lớn này.