|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

EVFTA: Chính phủ ban hành NĐ về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam giai đoạn 2020 – 2022

12:49 | 20/09/2020
Chia sẻ
Nghị định qui định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện EVFTA và điều kiện được hưởng thuế suất thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đãi đặc biệt theo Hiệp định.

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển cho hay ngày 18/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) giai đoạn 2020 – 2022 nhằm thực thi các cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam trong Hiệp định EVFTA.

Theo đó, Nghị định qui định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA và điều kiện được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

Đối với các tờ khai hải quan của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký từ ngày 1/8/2020 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ qui định để được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam tại Nghị định này và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lí tiền thuế nộp thừa theo qui định của pháp luật về quản lý thuế.

Nghị định này cũng áp dụng đối với hàng hóa được xuất khẩu từ Việt Nam vào Anh và Bắc Ireland và hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam từ Anh và Bắc Ireland trong giai đoạn kể từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Theo EVFTA, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 48,5% số dòng thuế, tương đương 64,5% kim ngạch xuất khẩu của EU ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Sau 7 năm, 91,8% số dòng thuế tương đương 97,1% kim ngạch xuất khẩu từ EU được Việt Nam xóa bỏ thuế nhập khẩu.

Sau 10 năm, mức xóa bỏ này tương ứng là 98,3% số dòng thuế và 99,8% kim ngạch xuất khẩu của EU.

Khoảng 1,7% số dòng thuế còn lại của EU nước ta áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu dài hơn 10 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan (TRQ) theo cam kết WTO.

Đối với thuế xuất khẩu, Việt Nam và EU cam kết không đánh thuế xuất khẩu đối với hàng hóa khi xuất khẩu từ lãnh thổ một bên sang bên kia.

Tuy nhiên, Việt Nam đã bảo lưu quyền áp dụng thuế xuất khẩu đối với 526 dòng thuế; trong đó có các sản phẩm quan trọng như dầu thô, than đá (trừ than để luyện cốc và than cốc).

Đối với các dòng thuế có mức thuế xuất khẩu hiện hành tương đối cao, Việt Nam cam kết mức trần thuế xuất khẩu về 20% trong tối đa 5 năm (riêng quặng măng-gan có mức trần 10%). Với các sản phẩm khác, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế xuất khẩu theo lộ trình tối đa là 16 năm.

Ánh Dương

Khó khăn nhất của ngành thép đã qua nhưng chưa thể kỳ vọng cú phục hồi mạnh trong ngắn hạn
Mặc dù những gì xấu nhất cũng đã xảy ra với ngành thép nhưng không có nghĩa là mọi thách thức đã qua đi và ngành bước vào chu kỳ tăng mới. Theo đó, thị trường còn nhiều rủi ro kinh tế vĩ mô, xung đột địa - chính trị còn nhiều bất ổn.