|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

EVFTA: Cam kết trong Hiệp định IPA

19:10 | 11/08/2020
Chia sẻ
Theo qui định EVFTA, nếu có tranh chấp phát sinh giữa một Bên và nhà đầu tư của Bên kia, hai bên thống nhất ưu tiên giải quyết tranh chấp một cách thiện chí thông qua đàm phán và hòa giải.

Về bảo hộ đầu tư

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển cho biết, theo hiệp định EVFTA, hai bên cam kết sẽ dành đối xử quốc gia và đối xử tối huệ quốc với đầu tư của nhà đầu tư của Bên kia, với một số ngoại lệ, cũng như sự đối xử công bằng, thỏa đáng, bảo hộ an toàn và đầy đủ, cho phép tự do chuyển vốn và lợi nhuận từ đầu tư ra nước ngoài.

Đồng thời, cam kết không trưng thu, quốc hữu hóa tài sản của nhà đầu tư mà không có bồi thường thỏa đáng, cam kết bồi thường thiệt hại phù hợp cho nhà đầu tư của bên kia tương tự như nhà đầu tư trong nước hoặc của bên thứ ba, trong trường hợp bị thiệt hại do chiến tranh, bạo loạn,…

EVFTA: Cam kết trong Hiệp định IPA - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baochinhphu)

Về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước

Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh giữa một Bên và nhà đầu tư của Bên kia, hai bên thống nhất ưu tiên giải quyết tranh chấp một cách thiện chí thông qua đàm phán và hòa giải.

Trong trường hợp không thể giải quyết tranh chấp thông qua tham vấn và hòa giải, thì mới sử dụng đến cơ chế giải quyết tranh chấp được qui định trong Hiệp định này. Theo đó, Việt Nam và EU thống nhất thiết lập một cơ chế giải quyết tranh chấp thường trực gồm hai cấp là sơ thẩm (với 9 thành viên) và phúc thẩm (với 6 thành viên). 

Thành viên của cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư này do Ủy ban Thương mại EVFTA chỉ định, hoạt động theo nhiệm kì thông thường là 4 năm và có thể được chỉ định thêm một nhiệm kì, được hưởng phí duy trì do các Bên của Hiệp định chi trả.

Phán quyết của cơ quan phúc thẩm và phán quyết của Tòa trọng tài sơ phẩm nếu không bị kháng cáo trong vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành được coi là phán quyết cuối cùng, các bên tranh chấp không có quyền kháng cáo nữa. Hai bên sẽ công nhận phán quyết cuối cùng có giá trị trương đương như phán quyết của Tòa án nước mình. 

Đối với Việt Nam, qui định này sẽ có hiệu lực sau 5 năm, kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực hoặc trong thời gian dài hơn do Ủy ban Thương mại thống nhất. Việc thi hành phán quyết được thực hiện theo pháp luật của quốc gia nơi phán quyết được thi hành.

Hai bên thống nhất nếu cùng tham gia vào một Hiệp định thành lập cơ chế giải quyết tranh chấp đa phương về đầu tư, hoặc cơ chế phúc thẩm đa phương về đầu tư, thì có thể chấm dứt việc thực hiện hệ thống cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư song phương theo Hiệp định này.

Phùng Nguyệt

Nhà đầu tư chứng khoán Mỹ đã quen 'cưỡi bò tót', liệu có đủ bản lĩnh để 'leo lưng gấu'?

Nhà đầu tư chứng khoán Mỹ đã quen 'cưỡi bò tót', liệu có đủ bản lĩnh để 'leo lưng gấu'?
Ước tính khoảng 20 triệu người đã bắt đầu chơi chứng khoán trong đại dịch. Trong thị trường hỗn loạn hiện nay, một số người đang thay đổi chiến lược, số khác vội vã thoát thân.