Hàng hóa

EVFTA: Các nghĩa vụ chung về thương mại dịch vụ và đầu tư

08:09 | 06/08/2020

Chia sẻ

Việt Nam và EU cam kết dành cho dịch vụ nhà cung cấp dịch và nhà đầu tư của nhau sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với sự đối xử dành cho dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư tương tự của mình, trừ trường hợp có qui định khác ở trong Biểu cam kết.
Các nghĩa vụ chung về thương mại dịch vụ và đầu tư trong EVFTA - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn:freepik)

Tiếp cận thị trường

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, đối với những ngành, phân ngành liệt kê Trong Biểu cam kết cụ thể, trừ trường hợp có bảo lưu được ghi rõ trong Biểu cam kết, hai bên cam kết không áp dụng các hạn chế liên quan đến: số lượng doanh nghiệp được phép tham gia thị trường, giá trị giao dịch, số lượng hoạt động, vốn góp của nước ngoài, hình thức của pháp nhân, số lượng thể nhân được tuyển dụng.

Đối xử quốc gia

Đối với những ngành hoặc phân ngành được liệt kê trong Biểu cam kết cụ thể, hai bên cam kết dành cho dịch vụ nhà cung cấp dịch và nhà đầu tư của nhau sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với sự đối xử dành cho dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư tương tự của mình, trừ trường hợp có qui định khác ở trong Biểu cam kết. 

Đối với các doanh nghiệp của nhà đầu tư của một Bên đã hoạt động trên lãnh thổ của Bên kia, hai Bên cam kết đối xử như doanh nghiệp của nhà đầu tư nước mình, trừ những ngoại lệ đã nêu trong Biểu cam kết và một số ngoại lệ cụ thể khác.

Đối xử tối huệ quốc

Hai bên cam kết dành cho khoản đầu tư của nhà đầu tư của nhau đã được cấp phép sự đối xử không kém thuận lợi hơn, so với sự đối xử dành cho cho khoản đầu tư của nhà đầu tư của một bên thứ ba. 

Các lĩnh vực thông tin truyền thông, văn hóa, thể thao và giải trí, vận tải hàng không và thương quyền hàng không, thủy sản và nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp và săn bắn, khai thác mỏ và dầu khí không phải áp dụng các nghĩa vụ này.

Các yêu cầu hoạt động

Đối với những ngành hay phân ngành liệt kê trong Biểu cam kết cụ thể, hai bên cam kết không áp dụng các yêu cầu hoạt động như: qui định tỉ lệ hoặc mức xuất khẩu nhất định đối với hàng hóa hoặc dịch vụ, qui định tỉ lệ hoặc mức nội địa hóa nhất định, ràng buộc số lượng hoặc giá trị nhập khẩu với số lượng hoặc giá trị xuất khẩu hoặc nguồn thu ngoại tệ gắn với khoản đầu tư,…

Phùng Nguyệt