Hàng hóa

[Infographic] EVFTA: Cam kết thuế quan đối với đồ gỗ và nội thất

10:40 | 27/08/2020

Chia sẻ

Cam kết thuế quan đối với đồ gỗ và nội thất trong Hiệp định EVFTA được qui định tại Chương 44 và 94, theo Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển.

Đối với các mặt hàng thuộc Chương 44

Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ, than từ gỗ:

(1) Khoảng 83% số dòng thuế, hiện EU đang áp dụng mức thuế suất cơ sở từ 0 - 6%, sẽ được EU xóa bỏ về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực,

(ii) 17% số dòng thuế còn lại, nhóm có thuế suất cơ sở từ 7 - 10% mà EU đang áp dụng, sẽ được xóa bỏ dần đều về 0% trong vòng 6 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực;

Đối với các mặt hàng thuộc Chương 94

Đồ nội thất, bộ đồ giường, đệm, nệm và các đồ dung nhồi tương tự, đèn và bộ đèn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, biển hiệu được chiếu sáng và các loại tương tự, nhà lắp ghép: tất cả mặt hàng sẽ được EU xóa bỏ về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

 

Ánh Dương