|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

EVFTA: Qui tắc xuất xứ, cam kết TBT/SPS, chỉ dẫn địa lý đối với gạo và sản phẩm gạo

20:19 | 29/08/2020
Chia sẻ
Để được hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định EVFTA gạo phải có xuất xứ thuần túy, theo Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển.

Qui tắc xuất xứ đối với gạo và các sản phẩm gạo trong EVFTA 

Để được hưởng các ưu đãi thuế quan theo EVFTA gạo phải có xuất xứ thuần túy.

Nguyên liệu là gạo dùng trong sản xuất thực phẩm phải có xuất xứ thuần túy.

Các chế phẩm từ gạo: không tái sản xuất lại từ các sản phẩm không xuất xứ trong cùng nhóm với sản phẩm đầu ra, và tổng trọng lượng nguyên liệu gạo ≤ 20% trọng lượng sản phẩm.

Một số cam kết khác Cam kết về TBT/SPS

Hiệp định EVFTA chủ yếu bao gồm các cam kết hợp tác, minh bạch hóa, công nhận lẫn nhau, hậu kiểm trong lĩnh vực hàng rào kỹ thuật (TBT), vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS).

Về cơ bản, EU và Việt Nam sẽ tiếp tục giữ quyền chủ động trong việc ban hành và áp dụng các biện pháp TBT, SPS (ngoại trừ một số ràng buộc về quy định TBT đối với việc ghi nhãn).

Bên cạnh đó, còn một số nội dung mới tạo thuận lợi thương mại cho hai bên.

Cụ thể, danh sách doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu: mỗi bên thiết lập danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm kèm theo mã hàng hóa xuất khẩu để gửi cho bên kia; 

Công nhận tương đương: rút ngắn thời hạn xem xét công nhận tương đương là 3 tháng so với quy định của WTO (6 tháng) kể từ thời điểm nhận được đề nghị; 

Quy định linh hoạt đối với biện pháp SPS do EU ban hành mà Việt Nam khó đáp ứng: Việt Nam được chọn 1 trong 3 giải pháp sau nếu gặp khó khăn trong việc đáp ứng một biện pháp SPS của EU: 

(i) EU dành cho Việt Nam một khoảng thời gian chuyển đổi để tuân thủ biện pháp SPS này; 

(ii) Việt Nam đề xuất một biện pháp SPS tương đương và đề nghị EU xem xét công nhận; và (iii) EU dành hỗ trợ kỹ thuật để giúp Việt Nam dần đáp ứng được biện pháp SPS này. 

Cam kết về chỉ dẫn địa lý

EU công nhận và bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam. Trong đó bao gồm một số sản phẩm gạo như Gạo Hồng Dân, Gạo Điện Biên, Gạo Hải Hậu, Gạo Bảy Núi.

Gạo Một Bụi Đỏ Hồng Dân. (Nguồn: baovinhlong)

Gạo Một Bụi Đỏ Hồng Dân. (Nguồn: baovinhlong)

 

Ánh Dương