|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Dự phòng chung (General Provision) là gì? Đặc điểm

19:11 | 18/04/2020
Chia sẻ
Dự phòng chung (tiếng Anh: General Provision) là một mục trong bảng cân đối kế toán, đại diện cho các quĩ mà một công ty để dành riêng làm tài sản trả cho các khoản lỗ dự kiến trong tương lai.
Dự phòng chung (General Provision) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Debitoor.

Dự phòng chung

Khái niệm

Dự phòng chung trong tiếng Anh là General Provision.

Dự phòng chung là một mục trong bảng cân đối kế toán, đại diện cho các quĩ mà một công ty để dành riêng làm tài sản để trả cho các khoản lỗ dự kiến trong tương lai. Đối với các ngân hàng, dự phòng chung được coi là vốn bổ sung theo Hiệp ước vốn Basel I

Các khoản dự phòng chung trên bảng cân đối kế toán của các công ty tài chính được coi là tài sản có rủi ro cao hơn, bởi vì số tiền đó được mặc nhiên cho rằng sẽ bị mất đi trong tương lai.

Đặc điểm của Dự phòng chung

Trong giới kinh doanh, tổn thất trong tương lai là không thể tránh khỏi, cho dù đó là giá trị bán lại một tài sản bị giảm đi, sản phẩm bị trục trặc, kiện cáo hoặc một khách hàng bị vỡ nợ. Để giải quyết những rủi ro này, các công ty phải đảm bảo họ có đủ tiền để dành để chi trả.

Tuy nhiên, các công ty không thể đơn giản ghi nhận một khoản dự phòng bất cứ khi nào họ thấy phù hợp. Thay vào đó, họ phải tuân theo các tiêu chí nhất định được đặt ra bởi các nhà quản lí. Theo Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS), một công ty chỉ có thể ghi nhận một khoản dự phòng nếu phát sinh những điều sau:

- Một nghĩa vụ hiện tại đã phát sinh do kết quả của một sự kiện trong quá khứ.

- Khách hàng vẫn có thể thanh toán được (nhưng nhiều khả năng là không).

- Số tiền dự phòng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy.

Cách ghi lại các khoản dự phòng chung

Các khoản dự phòng được lập bằng cách ghi lại một chi phí trong báo cáo thu nhập và sau đó lập một khoản nợ tương ứng trong bảng cân đối kế toán. Tên mục cho các khoản dự phòng chung khác nhau tùy theo loại chi phí, hoặc có thể được liệt kê dưới dạng số liệu hợp nhất trong ngoặc đơn bên cạnh các khoản phải thu, số dư tiền do một công ty cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ đã được sử dụng nhưng chưa được thanh toán bởi khách hàng.

Một công ty có các giao dịch và hợp đồng với khách hàng thông qua các khoản phải thu có thể lập một khoản dự phòng chung trên bảng cân đối cho các khoản nợ xấu hoặc nợ nghi ngờ. Số tiền dự phòng là không chắc chắn, vì chưa xảy ra tình huống vỡ nợ, nhưng số tiền đó phải được ước tính với độ chính xác hợp lí.

Các công ty cung cấp kế hoạch lương hưu cũng có thể dành một phần vốn kinh doanh để đáp ứng các nghĩa vụ trong tương lai. Đối với những công ty này, nếu được ghi trên bảng cân đối kế toán, các khoản dự phòng chung về số tiền phải trả ước tính trong tương lai chỉ có thể được ghi lại dưới dạng chú thích trên bảng cân đối kế toán.

Có rất nhiều tranh cãi về khoản dự phòng chung. Trước đây, nhiều kế toán viên đã sử dụng chúng để làm giảm lợi nhuận, thêm nhiều khoản dự phòng nếu năm đó công ty làm ăn tốt nhằm mục đích trốn thuế, và bớt đi nhiều khoản dự phòng khi thu nhập của công ty giảm.

Cơ quan quản lí kế toán đã ngăn chặn việc này. Các qui định kế toán mới nghiêm cấm các ước tính chủ quan về dự phòng chung, dẫn đến sự suy giảm số lượng dự phòng chung được tạo ra bởi các công ty.

(Theo Investopedia)

Hoàng Vy

Giá heo hơi đã tạo đáy thành công, kỷ lục 100.000 đồng/kg có quay trở lại lần hai?
Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi cho rằng giá heo hơi đã tạo đáy quanh mốc 49.000 - 50.000 đồng/kg trong giai cuối năm 2022 - đầu năm 2023 - thời điểm trùng với dịch lễ Tết Nguyên Đán. Các doanh nghiệp tin rằng giá heo hơi đang bước vào giai đoạn phục hồi trong bối cảnh cung suy giảm mạnh và tiêu thụ đang có xu hướng tăng dần.