|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Dòng tiền thuần của chủ sở hữu (FCFE) là gì?

14:19 | 06/11/2019
Chia sẻ
Dòng tiền thuần của chủ sở hữu (tiếng Anh: FCFE) là dòng tiền trong kì thuộc sở hữu của các cổ đông mà các cổ đông sau khi đã tính đến chi tiêu vốn cho đầu tư tài sản và thanh toán nợ gốc.
Free Cash Flow to Equity

Hình minh họa

Dòng tiền thuần của chủ sở hữu (FCFE)

Định nghĩa

Dòng tiền thuần của chủ sở hữu trong tiếng Anh là Free Cash Flow to Equity, viết tắt là  FCFE.

Dòng tiền thuần của chủ sở hữu là dòng tiền trong kì thuộc sở hữu của các cổ đông mà các cổ đông sau khi đã tính đến chi tiêu vốn cho đầu tư tài sản và thanh toán nợ gốc.

Dòng tiền thuần của chủ sở hữu là thước đo lượng tiền sẵn có cho các cổ đông của một công ty sau khi tất cả các chi phí, tái đầu tư và nợ được trả.

Công thức xác định

FCFE = [NI + Khấu hao + Khoản vốn vay mới] - [Đầu tư mới vào TSCĐ + Thay đổi VLĐ + Trả nợ vay gốc]

Trong đó:

FCFE: Dòng tiền thuần của chủ sở hữu

NI: Thu nhập ròng hay lợi nhuận ròng

Ý nghĩa

- Dựa vào dòng tiền thuần của chủ sở hữu (FCFE), chúng ta sẽ xác định được giá trị doanh nghiệp của chủ sở hữu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền. Tất nhiên, khi chiết khấu dòng tiền này chúng ta phải sử dụng chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu.

- Việc xác định FCFE còn để điều chỉnh các chính sách tài chính của doanh nghiệp. Nếu FCFE < 0, tức là dòng tiền không có dành cho cổ đông, do đó phần thiếu hụt tiền, một mặt sẽ không chi trả cổ tức, mặt khác sẽ huy động thêm tiền từ phát hành cổ phần mới. Hoặc ngược lại, nếu công ty muốn duy trì chính sách cổ tức thì phải điều chỉnh lại chính sách vay nợ, chính sách đầu tư.

- Ngược lại, nếu FCFE > 0, doanh nghiệp có dư tiền để thực hiện để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông, và căn cứ vào đó để quyết định mức trả cổ tức cho phù hợp. Cũng có thể công ty duy trì chính sách cổ tức như hiện hành mà vẫn thừa tiền thì sẽ thực hiện điều chỉnh chính sách vay nợ theo hướng giảm bớt nợ, và thậm chí mua lại cổ phần.

Kết luận:

- Việc xác định dòng tiền thuần của chủ sở hữu và xác định dòng tiền thuần của doanh nghiệp cho chúng ta cái nhìn tổng thể về vòng đời của công ty, qua đó có những điều chỉnh chính sách tài chính cho phù hợp.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính; Free Cash Flow to Equity – FCFE Definition, Investopedia)

Minh Lan

Nguồn cơn khiến chứng khoán lao dốc và chiến lược cơ cấu tài khoản sau phiên VN-Index mất gần 40 điểm
Thị trường chứng khoán giảm sâu phiên 25/9 với hàng trăm mã giảm sàn. Giới phân tích nhận định đà rơi của thị trường đến từ loạt yếu tố như áp lực chốt lời, lo ngại về chính sách lãi suất, áp lực giải chấp ở một số mã.